tot

Proefschrift van I.M.E. 't Hart MSc (Chemical Biology and Drug Discovery)

Promotie: Chemical and chemoenzymatic synthesis of ganglioside(mimic)s and sulfoglycolipids

Het onderzoek in deze thesis gaat over de chemische en enzymatische synthese van complexe glycolipiden. Complexe glycolipiden, zoals gangliosiden en gesulfateerde glycolipiden, bevinden zich in het celmembraan van vrijwel elke cel in ons lichaam. We weten dat deze stoffen essentieel zijn voor het goed functioneren van ons zenuwstelsel en immuunsysteem. Ook spelen glycolipiden een belangrijke rol in verschillende typen kanker en auto-immuunziekten zoals Guillain-Barré syndroom.

Omdat er nog veel onbekend is over de exacte functie en interacties van deze stoffen, zijn wij op zoek gegaan naar een manier om verschillende glycolipiden van interesse te verkrijgen. Isolatie van deze stoffen uit celmembranen is lastig, vanwege de aanwezigheid van zowel een wateroplosbaar als waterafstotend deel, negatieve ladingen en de aanwezigheid van veel vergelijkbare glycolipiden. De kans is groot dat er een mengsel wordt verkregen van glycolipiden die erg op elkaar lijken bij extractie uit een natuurlijke bron.

Chemische en enzymatische synthese zijn een geschiktere manier op zuivere glycolipiden te verkrijgen. Enzymatische synthese is efficiënt en zorgt voor zuivere materialen, maar met de beschikbare enzymen kunnen op het moment nog niet alle structuren gemaakt worden. Chemische synthese is een manier om alle glycolipiden van interesse te verkrijgen, maar vereist een goede strategie van veel stappen. De zuivere gesynthetiseerde glycolipiden kunnen vervolgens worden geprint op een plaat en mogelijke interacties met eiwitten en antilichamen kan vervolgens worden bestudeerd. Deze “microarray” bindingsstudie geeft een eerste indruk van de rol die deze biomoleculen spelen in kanker en auto-immuunziekten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
I.M.E. 't Hart MSc
Proefschrift
Chemical and chemoenzymatic synthesis of ganglioside(mimic)s and sulfoglycolipids
Promotor(es)
prof. dr. G.J.P.H. Boons