Promotie Chella Hagmeijer: Patient centered strategies to prevent osteoarthritis after meniscus injury

tot

Op 3 september verdedigt Chella Hagmeijer haar proefschrift, getiteld Patient centered strategies to prevent osteoarthritis after meniscus injury.

Samenvatting promotieonderzoek

Dit proefschrift heeft bijgedragen aan het verder begrijpen van meniscus weefsel, het oplopen van meniscus letsels en de lange termijn resultaten van de verschillende behandelingen voor meniscus scheuren. Ook laten we verschillende manieren en technieken zien die de huidige behandelingen kunnen verbeteren. Tenslotte richt dit proefschrift zich op het belang van patiënt gerichte zorg, in uitkomstmaten na sport gerelateerde letsels van de knie. 
Meniscus letsel is een van de meest voorkomende blessures binnen de orthopedie en komt met name voor bij jonge en actieve patiënten. Het blijft tot nu toe echter een uitdaging voor orthopedisch chirurgen om de optimale behandeling voor meniscus letsels te vinden. De optimale behandeling vermindert symptomen als pijn, zwelling en mechanische blokkade in het acute stadium en voorkomt ontwikkeling van artrose van de knie op lange termijn. Wij hebben zeer goede klinische resultaten laten zien, op lange termijn, van het hechten van de meniscus. Daarnaast hebben we aangetoond dat een stabiele knie (met intacte voorste kruisband en menisci) van belang is bij het voorkomen van artrose van de knie op lange termijn. In vitro regeneratie van meniscus weefsel is haalbaar met behulp van stamcellen en meniscus cellen in een meniscus implantaat. Deze resultaten kunnen vertaald worden naar een klinische trial waarbij meniscus weefsel gegenereerd kan worden. Hiermee kan uiteindelijk de functie van de meniscus behouden blijven na acuut meniscus letsel. Dit is vooral van belang in de jonge en actieve patiënten populatie. Om klinische uitkomsten van dit soort nieuwe behandelingen goed te meten is met belangrijk om patiënten te betrekken in het ontwikkelen van uitkomstmaten omdat zij aan kunnen geven wat de verwachtingen na een ingreep zijn en wat voor hen belangrijk is.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. M.H. Hagmeijer
Proefschrift
Patient centered strategies to prevent osteoarthritis after meniscus injury
Promotor(es)
prof. dr. D.B.F. Saris
prof. dr. A.J. Krych
Co-promotor(es)
dr. L.A. Vonk