Promotie: Chasing Newton - Designing and implementing an intrinsically integrated game on Newtonian mechanics

tot

Het is al lang een vurige wens om de motiverende aspecten van games te combineren met leren in formeel onderwijs. Educatieve games hebben inderdaad potentieel getoond, maar er bestaan grote verschillen in de leeropbrengst van individuele educatieve games. De sleutel tot het behalen van betere leerresultaten lijkt de integratie van leren in gameplay. Dit proces noemen we intrinsieke integratie.

Dit proefschrift draagt bij aan de kennis over kenmerken die educatieve games effectief maken. We beseffen daarbij dat er geen makkelijke oplossing bestaat. Om een game in het formele onderwijs te kunnen gebruiken, moeten leerlingen de conceptuele kennis die ze hebben opgedaan in de game ook kunnen toepassen in andere scenario’s. Dit kan worden bereikt door de game in te bouwen in andere leeractiviteiten.

Dit proefschrift beschrijft vier studies die zijn uitgevoerd om de overkoepelende onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe kan een intrinsiek geïntegreerde game worden ontworpen en geïmplementeerd in een les die conceptuele kennis en overdracht van Newtoniaanse mechanica bevordert?

Bevindingen in ons onderzoek geven meer inzicht in hoe leerlingen leren met behulp van een educatieve game. We hebben een raamwerk ontwikkelt voor het ontwerpen van een intrinsiek geïntegreerde game. Onze studies laten de voordelen zien van het inbouwen van een educatieve game in andere leeractiviteiten. Op basis van onze bevindingen, geven we praktische aanbevelingen voor dergelijke leeractiviteiten. Dit onderzoek biedt een diepgaande analyse, waardoor we meer inzicht krijgen in hoe leerlingen leren, en geeft aanbevelingen voor anderen die zich willen wagen aan de wondere wereld van gamedidactiek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
A. van der Linden
Proefschrift
Chasing Newton - Designing and implementing an intrinsically integrated game on Newtonian mechanics
Promotor(es)
prof. dr. W.R. van Joolingen
Co-promotor(es)
dr. ir. R.F.G. Meulenbroeks
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository