18 juni 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Characterisation of human pancreatic organoids: navigating towards islets of Langerhans

Voor een kleine groep van patiënten met type 1 diabetes (T1D) gaat de huidige standaard behandeling met insuline zeer moeizaam en is een donor alvleesklier- of eilandjestransplantatie een goede behandelingsoptie. Vanwege een beperkt aantal donororganen zijn alternatieve bronnen voor nieuwe celvervangingstherapieën bij grotere groepen patiënten noodzakelijk. Als een mogelijke alternatieve bron hebben wij de aanwezigheid van humane adulte stam/voorlopercellen in het exocriene gedeelte van de alvleesklier onderzocht, waarbij wij de mogelijke toepassing van deze cellen als celvervangingstherapie bij T1D in ogenschouw hebben genomen.

Wij ontwikkelden een 3D celkweek methode voor het genereren van “mini-orgaantjes” (organoïden) van exocrien pancreasweefsel, en ontdekten dat deze organoïden in beperkte mate kunnen differentiëren tot insuline-positieve cellen. Verder hebben we een subpopulatie van cellen met voorlopercelkenmerken in organoïden gevonden. We hebben hiermee aangetoond dat het mogelijk is om alvleesklierweefsel te expanderen en om een subpopulatie voorlopercellen te isoleren met (beperkte) endocriene differentiatie capaciteit. We hebben ook aangetoond dat retinezuur (RA) invloed op dit proces heeft. Organoïdvorming vanuit de voorlopercelpopulatie werd gestimuleerd door een remming van de RA signaaltransductie. Daarnaast bleek dat RA endocriene markers, zoals genexpressie voor insuline, kon versterken in organoïden. Tevens vonden we dat organoïdcellen de genexpressiekenmerken van exocriene cellen behouden.

Dit onderzoek is een onderdeel van regeneratieve geneeskunde bij T1D waarin uiteindelijk nieuwe celvervangingstherapieën bij patiënten met T1D moeten worden ontwikkeld.

Het onderzoek werd gesteund door Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, het Diabetes Fonds, Stichting Tjanka, en het Diabetes Cell Therapy Initiative (DCTI).

Begindatum en -tijd
18 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
18 juni 2019 11:30
Promovendus
Nerys Williams
Proefschrift
Characterisation of human pancreatic organoids: navigating towards islets of Langerhans
Promotor(es)
Prof. A. van Oudenaarden Prof. E.J.P. de Koning
Co-promotor(es)
Prof. F. Carlotti
Entree
Gratis