2 mei 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Challenging early life environments: Impact on behavioral inhibition and (pro-)social behavior in rats

Opgroeien in een stressvolle omgeving, bijvoorbeeld als gevolg van verwaarlozing of misbruik, is een wereldwijd veel voorkomend probleem dat is geassocieerd met een verhoogde kans op psychische aandoeningen als depressie en schizofrenie. Maar niet alle kinderen die zijn blootgesteld aan veel stress tijdens de jeugd ontwikkelen psychische aandoeningen. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is onderdeel van een consortium van Nederlandse onderzoekers (NWO Consortium on Individual Development) dat als doel heeft om antwoord te vinden op de vraag welke factoren in het vroege leven van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen en het (sociaal) succesvol functioneren in onze samenleving op latere leeftijd. Dit is onderzocht in ratten, waarbij de invloed van stress op jonge leeftijd (middels 24 uur maternale deprivatie op dag drie na de geboorte) op controle over gedrag en sociaal gedrag op latere leeftijd is onderzocht. Ook is onderzocht of het mogelijk is om de langetermijneffecten van stress tegen te gaan door middel van twee interventies in de adolescentie; i) een driedaagse farmacologische interventie met het middel mifepriston en ii) een omgevingsinterventie, door het plaatsen van de dieren in een verrijkte, complexe leefomgeving. Samengevat laat dit onderzoek zien dat stress op jonge leeftijd een negatief effect heeft op controle over gedrag en sociaal gedrag maar dat deze effecten klein zijn, waardoor het lastig is om de twee geteste interventies goed op waarde te kunnen schatten. Als laatste worden in dit proefschrift twee nieuwe gedragstesten beschreven die zijn ontwikkeld om pro-sociaal gedrag in ratten te meten.

Begindatum en -tijd
2 mei 2019 14:30
Einddatum en -tijd
2 mei 2019 15:30
Promovendus
Jiska Kentrop
Proefschrift
Challenging early life environments: Impact on behavioral inhibition and (pro-)social behavior in rats
Promotor(es)
Prof. M. Joëls Prof. M.J. Bakermans - Kranenburg
Co-promotor(es)
Prof. R. van der Veen
Entree
Gratis