Promotie: Carotid intima-media thickness and cardiovascular disease risk in African populations

tot

Samenvatting

De doelstellingen van dit proefschrift waren het vaststellen van het verband tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) en de intima-mediadikte (vaatwanddikte) van de arteria carotis (CIMT) in Sub-Sahara Afrikaanse (SSA) populaties, het vergelijken van deze associaties met die in andere raciaal-etnische groepen, en het analyseren van de relatie tussen CIMT en HVZ risico met verschillende HVZ gezondheidsindices. Daarnaast hebben we onderzocht of CIMT geassocieerd is met microalbuminurie. We hebben vastgesteld dat klassieke HVZ risicofactoren correleren met CIMT in Afrikaanse populaties. We hebben ook aangetoond dat obesitas sterk geassocieerd is met CIMT. Mensen van Afrikaanse afkomst hadden de hoogste CIMT waarden vergeleken met andere raciaal-etnische groepen en ze toonden een sterker beschermend effect van een hoger HDL-cholesterol op CIMT. Vergeleken met Europese populaties waren de associaties voor leeftijd, geslacht en systolische bloeddruk met CIMT zwakker in andere etnische groepen. Roken, BMI en glucose toonden het zwakste positieve verband met CIMT in Afrikaanse en de sterkste associatie in Aziatische populaties vergeleken met andere raciaal-etnische groepen. Deze raciaal-etnische verschillen in de associatie van CIMT met HVZ risicofactoren pleiten voor specifieke HVZ interventies voor Afrikaanse gebieden. Microalbuminurie metingen correleren met CIMT en 10-jaars atherosclerotische HVZ risico en dergelijke indices kunnen mogelijk gebruikt worden voor bevolkingsonderzoek. Het gebruik van eerstelijns zorginfrastructuur in Afrikaans landen biedt een uitstekende mogelijkheid voor het screenen en managen van risicofactoren. De resultaten van dit onderzoek zullen gevalideerd moeten worden in longitudinale studies van HVZ in SSA populaties. Deze studies ontbreken momenteel nog.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
E.A. Nonterah
Proefschrift
Carotid intima-media thickness and cardiovascular disease risk in African populations
Promotor(es)
prof. dr. D.E. Grobbee
prof. N.J. Crowther
Co-promotor(es)
dr. K. Klipstein-Grobusch
dr. A.R. Oduro