25 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Carotid artery disease: stenting for stenosis & geometry of aneurysms

Dit proefschrift focust zich op 1) optimalisatie van stentplaatsing voor halsslagadervernauwingen, en 2) beoordeling van risicofactoren voor beroerte in patiënten met een halsslagaderverwijding. 

Een halsslagadervernauwing kan minimaal invasief middels dotterbehandeling en aanvullend stentplaatsing behandeld worden. Deze behandeling heeft voordelen boven operatie, namelijk geen algehele verdoving of grote wond in de hals. We hebben aangetoond dat stentplaatsing niet duurder is dan een operatie. Om de uitkomsten van stentplaatsing te optimaliseren is het essentieel dat we de juiste patiënten voor deze behandeling selecteren en de juiste producten gebruiken voor elke individuele patiënt. Het lijkt erop dat we de juiste patiënten kunnen selecteren op basis van de anatomie van hun vaatstelsel. Tevens zijn er vele typen stents op de markt, en is ook de koppeling van de juiste patiënt aan de juiste stent belangrijk. In een bepaalde groep patiënten zijn er aanwijzingen dat een bepaald type stent dicht kan gaan zitten na de stentplaatsing. Als laatste bleek stentplaatsing niet slechter dan een operatie of alleen medicijnen voor patiënten met zeer ernstige vernauwing. 

Voor wat betreft dat halsslagaderverwijdingen is het zaak de patiënten te selecteren die een hoog risico hebben op een beroerte. Vaak wordt gezegd dat groei van de verwijding een reden is om middels operatie of stentplaatsing in te grijpen. In dit proefschrift hebben we een protocol ontwikkeld voor adequate volumemeting van de halsslagaderverwijding, om groei aan te kunnen tonen. Tot slot zou kronkeligheid van de halsslagader van belang kunnen zijn bij de patiëntselectie, wat we gekwantificeerd hebben met verschillende softwareprogramma’s.

Begindatum en -tijd
25 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
25 april 2019 15:30
Promovendus
Evelien de Vries
Proefschrift
Carotid artery disease: stenting for stenosis & geometry of aneurysms
Promotor(es)
Prof. G.J. de BorstProf. C.H. Slump
Co-promotor(es)
Prof. R.J. Toorop
Entree
Gratis