8 januari 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Carolien van den Hazelkamp over individuele verschillen in het proces van zinsverwerking

Bij het verwerken en interpreteren van gesproken en geschreven zinnen combineren we verschillende soorten informatie, zoals de betekenis van de woorden (semantische informatie) en de structuur van de zin (syntactische informatie). Carolien van den Hazelkamp onderzocht tijdens haar promotie of de strategiën die daarvoor worden gebruikt voor alle mensen hetzelfde zijn, of dat we te maken hebben met verschillende groepen mensen, die bij het begrijpen van zinnen ofwel meer gewicht toekennen aan semantische informatie, ofwel aan syntactische informatie. 

Van den Hazelkamp vond dat er behoorlijke verschillen zijn in hoe snel en accuraat mensen schendingen in het syntactisch of semantisch domein opmerken. Daarnaast lieten haar resultaten zien dat er grote verschillen zijn in hoe mensen schendingen van 'animacy' (hoe levend een entiteit is) verwerken.   

Zij interpreteert deze resultaten in het licht van een taalverwerker waarin verschillende soorten informatie door verschillende verwerkingsstromen worden verwerkt: zowel individuele verschillen in hoe sterk de verschillende verwerkingsstromen zijn, als individuele verschillen in welke stroom welke informatie verwerkt, kunnen een bron zijn voor de aangetroffen verschillen tussen mensen.

 

Begindatum en -tijd
8 januari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
8 januari 2018 15:30
Promovendus
Carolien van den Hazelkamp
Proefschrift
Individual differences in processing syntactic and semantic information: Looking for subpopulations
Promotor(es)
Prof. dr. Frank Wijnen
Co-promotor(es)
Dr. Iris Mulders