Promotie Carlotta Capurro: Digitalisering van de Europese cultuur

tot
De Rijksstudio waar de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam digitaal te bekijken is. Bron: rijksmuseum.nl
De Rijksstudio waar de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam digitaal te bekijken is. Bron: rijksmuseum.nl

In hoeverre gebruikt de Europese Unie cultureel erfgoed om haar burgers te Europeaniseren? Wat is de rol van digitalisering in dit proces? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Carlotta Capurro getiteld Digitalisering van de Europese cultuur. Europeana en de overheid van digitaal cultureel erfgoed, waarin zij de invloed van digitalisering op Europese erfgoedinstellingen onderzoekt. Zij promoveert op 26 november.

Digitale infrastructuren

In haar onderzoek analyseert Capurro de rol van zowel menselijk handelen als van technologische structuur in het digitaliseringsproces. Ze laat zien hoe digitale infrastructuren een nieuwe betekenislaag opleggen aan cultureel erfgoed en hoe dit van invloed is op de manier waarop digitaal erfgoed wordt gecreëerd, gebruikt en gewaardeerd. 

Digitaal cultureel erfgoed

Capurro richt zich op de volledige levenscyclus van digitaal cultureel erfgoed, van ontstaan tot catalogisering, bewaring, en tentoonstelling binnen erfgoedinstellingen. Hierdoor kan zij de technologische, politieke en ethische veronderstellingen identificeren die ten grondslag liggen aan de digitale strategieën van erfgoedinstellingen, en vaststellen wat de implicaties zijn voor het publiek van musea. In eerder onderzoek is onderzocht hoe fysieke musea hun beleid hebben ontwikkeld voor het verzamelen, ordenen en presenteren van hun collecties. Capurro's proefschrift biedt een kritische analyse van de curatoriële selectie en organisatie van collecties waarin digitaal erfgoed wordt gepresenteerd. 

Europeana

Het centrale casusonderzoek van Capurro's proefschrift is Europeana, het Europese platform voor digitaal cultureel erfgoed. Europeana, officieel gelanceerd in 2008, brengt meer dan 60 miljoen digitale objecten samen van ongeveer vierduizend instellingen, en is daarmee het meest omvangrijke digitale culturele project en de meest invloedrijke aanjager van digitalisering in Europa. Capurro onderzoekt dit Europeana-project door middel van een combinatie van etnografisch veldwerk, methoden uit de digitale geesteswetenschappen, en kritische discoursanalyse. Hiermee evalueert zij hoe Europeana richting heeft gegeven aan de digitale erfgoedpolitiek van de Europese Unie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw & online (link)
Promovendus
Carlotta Capurro
Proefschrift
Digitalisering van de Europese cultuur. Europeana en de overheid van digitaal cultureel erfgoed
Promotor(es)
Prof. dr. J. Verheul
Prof. dr. L.J. Dorsman
Co-promotor(es)
Dr. G.F.J. Plets
Aanmelden

Dit evenement is alleen te bezoeken op uitnodiging. Er is een livestream van het evenement.