Promotie Carline van den Dries: Management of patients with atrial fibrillation in primary care

tot

Op 4 september verdedigt Carline van den Dries haar proefschrift, getiteld Management of patients with atrial fibrillation in primary care.

Samenvatting promotieonderzoek

Atriumfibrilleren (AF), of boezemfibrilleren, is de meest voorkomende hartritmestoornis en komt voornamelijk voor bij ouderen. De komende jaren zal het aantal AF-patiënten flink toenemen, wat vraagt om organisatorische veranderingen in de zorg voor AF-patiënten. Vandaar dat we in het ALL-IN onderzoek hebben onderzocht of integrale zorg voor patiënten met AF veilig en effectief in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden. De interventie bestond uit (i) 4x per jaar controle in de huisartsenpraktijk voor behandeling van AF én de daaraan gerelateerde aandoeningen, (ii) antistollingscontroles door de huisartsenpraktijk in plaats van door de trombosedienst, en (iii) nauwe samenwerking met trombosediensten en cardiologen. De belangrijkste bevinding na 2 jaar was een sterftereductie van 45% in de interventiegroep in vergelijking met reguliere zorg. Bovendien bleek deze zorgverandering kosteneffectief.
    Ook beschrijft dit proefschrift onderzoek uit de dagelijkse praktijk naar antistollingsmedicijnen (“bloedverdunners”) die AF-patiënten slikken om een herseninfarct te voorkomen. Antistollingsmedicijnen hebben echter als nadeel dat ze de kans op een bloeding vergroten. In plaats van de traditionele vitamine K antagonisten (VKA’s) kiezen artsen tegenwoordig steeds vaker voor antistollingsmedicijnen genaamd “NOAC’s”. Sommige patiënten krijgen echter een lagere NOAC-dosis dan de richtlijnen adviseren, zogenaamde “off-label dosisreductie”. Artsen doen dit waarschijnlijk in de hoop het bloedingsrisico te verlagen, maar verhogen daarmee misschien het risico op een herseninfarct. Uit ons onderzoek blijkt dat off-label dosisreductie voorkomt bij 15,7% van de patiënten en dat off-label dosisreductie het bloedingsrisico niet verlaagt. Tenslotte concluderen we dat het risico op ernstige bloedingen vergelijkbaar is tussen NOAC's en VKA's, ongeacht het aantal gelijktijdig voorgeschreven geneesmiddelen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
C.J. van den Dries MSc
Proefschrift
Management of patients with atrial fibrillation in primary care
Promotor(es)
prof. dr. K.G.M. Moons
prof. dr. A.W. Hoes
Co-promotor(es)
dr. G.J. Geersing
dr. S. van Doorn