19 mei 2016 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Cardiale dysfunctie na een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding

Een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding(SAB) is een ernstige aandoening. Tijdens het beloop van de SAB kan cardiale dysfunctie optreden. Deze dysfunctie heeft overeenkomsten met stress cardiomyopathie of Tako-tsubo cardiomyopathie (gebroken-hartsyndroom). Het bestaat uit een reversibele cardiale dysfunctie met een kenmerkend echocardiografisch beeld. Dit proefschrift is gebaseerd op de vraag hoe vaak cardiale dysfunctie optreedt na een SAB, wat de kenmerken zijn en wat het effect is op prognose.

Om dit te onderzoeken is de multicentrum cohortstudie “Seriële Echocardiografie na subarachnoïdale bloeding (S.E.A.S.A.H.)” ontworpen. Voorafgaand aan de SEASAH werd een meta-analyse verricht naar de prognostische betekenis van cardiale dysfunctie bij patiënten met een SAB.

De conclusie was dat troponine en/of NT-proBNP en abnormale echocardiografische bevindingen geassocieerd zijn met een verminderde klinische uitkomst. Echter, een aantal wetenschappelijke vragen bleven onbeantwoord. De resultaten van de SEASAH zijn dat echocardiografische afwijkingen waren geassocieerd met dood, secundaire cerebrale ischemie en slechte klinische uitkomst, onafhankelijk van andere klinische voorspellers. Vanwege de reversibele aard van de echocardiografische afwijkingen werd het beloop onderzocht tijdens de eerste fase na de SAB. We vonden dat echocardiografische afwijkingen aanwezig kunnen zijn bij opname of zich later kunnen ontwikkelen. Verhoogde troponine T bij patiënten met een SAB voorspelde het laat optreden van WBS.

Verder vonden we een verband tussen verminderde bloedtoevoer naar de hersenen bij patiënten met een verminderde hartfunctie in vergelijking met patiënten met een normale hartfunctie. Tenslotte worden de resultaten van een histopathologisch onderzoek beschreven waar we aanwijzingen voor een myocarditis vonden in patiënten met een SAB.

Begindatum en -tijd
19 mei 2016 10:30
Einddatum en -tijd
19 mei 2016 11:30
Promovendus
Ivo van der Bilt
Proefschrift
Cardiac abnormalities after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.
Promotor(es)
prof.dr. G.J.E. Rinkelprof.dr. A.A.M. Wilde
Co-promotor(es)
dr. D. Hasan
Entree
Gratis