Promotie: Burden of infectious diseases in Europe: methodological challenges and opportunities for public health policy

Promotie van A.C. Cassini

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
A.C. Cassini
Proefschrift
Burden of infectious diseases in Europe: methodological challenges and opportunities for public health policy
Promotor(es)
prof. dr. M.E.E. Kretzschmar
prof. dr. E.F. Fevre
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository