18 september 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Building Better Bone

In het eerste deel van het proefschrift werd de “cell-based” botregeneratie methode onderzocht. We zagen aanzienlijke botformatie als kraakbeen cel-bolletjes opgewerkt uit stamcellen van mensen geïmplanteerd werden in een botdefect van een rat zonder werkend immuun systeem. Ook werd er bot geïnduceerd als de bolletjes bij elkaar gehouden werden met fibrine, een eiwit dat al aanwezig is bij natuurlijke botgenezing, bij ratten met werkend immuun systeem. In het tweede deel werd de “material-based” methode onderzocht. Fibrine werd in een non-union model in de rat geplaatst, waarbij een kleine hoeveelheid van de groeifactor bone morphogenetic protein (BMP) een fantastisch goed resultaat gaf. Daarna werd hoog poreus titanium gebruikt, om mechanische stabiliteit te bewerkstelligen. Meer buigzaam puur titanium genereerde meer botweefsel dan titanium legering, maar was minder sterk. Daarna lieten we zien dat botregeneratie in titanium botvervangers verbeterd wordt als zowel BMP en fibrine worden toegevoegd. Er werden in geen van de studies waarbij BMP werd gebruikt bijwerkingen gezien. In het laatste deel is getest of schokgolftherapie als een “stimulus-based” manier voor botregeneratie geschikt is. Schokgolftherapie zijn electrohydraulisch gegenereerde impulsen. In zowel de botvervanger hydroxyapatiet als in poreus titanium werd meer bot gezien kort na de behandeling met schokgolven bij ratten. Bij de botvervanger tricalcium fosfaat werd er geen positief effect gezien. Ook zagen we dat schokgolftherapie meer bot genereerde rondom schroeven die corticaal geplaatst waren. Als laatstezagen we dat bij patiënten die peroperatief een schokgolf behandeling kregen geen bijwerkingen waren, maar helaas was er ook geen toename van botdichtheid.

Begindatum en -tijd
18 september 2018 16:15
Einddatum en -tijd
18 september 2018 17:15
Promovendus
Marianne Koolen
Proefschrift
Building Better Bone
Promotor(es)
Harrie WeinansCumhur Oner
Co-promotor(es)
Olav van der JagtDebby Gawlitta
Entree
Gratis