Promotie: Bone toxicity and accelerated aging due to childhood cancer treatment

Promotie van Jenneke Elizabeth van Atteveld

tot

Door de toegenomen overleving van kinderen met kanker is onderzoek naar zowel acute bijwerkingen als bijwerkingen op de lange termijn steeds belangrijker geworden om ook de kwaliteit van leven van overlevenden te verbeteren. Bottoxiciteit, kwetsbaarheid en sarcopenie zijn bijwerkingen met een aanzienlijke bijbehorende morbiditeit en mortaliteit.

Onze studies hebben geleid tot nieuwe inzichten in mogelijkheden om bottoxiciteit tijdens therapie voor kinderkanker te voorkomen, tot een verbeterde identificatie van personen met een hoog risico op bottoxiciteit, evenals tot de identificatie van nieuwe risicofactoren voor bottoxiciteit, kwetsbaarheid en sarcopenie bij overlevenden van kinderkanker. Deze resultaten zullen een vroege diagnose en behandeling van personen met een hoog risico vergemakkelijken, wat een belangrijke stap is in de richting van het verbeteren van de botsterkte en het voorkomen van fracturen en versnelde veroudering als gevolg van de behandeling voor kinderkanker.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
J.E. van Atteveld
Proefschrift
Bone toxicity and accelerated aging due to childhood cancer treatment
Promotor(es)
prof. dr. M. van den Heuvel-Eibrink
Co-promotor(es)
dr. S.J.C.M.M. Neggers