30 november 2016 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Opblazen in gegeneraliseerde complexe meetkunde

Gegeneraliseerde complexe meetkunde is de studie van bepaalde meetkundige structuren op variëteiten, geïntroduceerd door Hitchin en Gualtieri in 2002. Een gegeneraliseerde complexe structuur kan worden opgevat als een hybride combinatie van complexe en symplectische structuren. 

Joey van der Leer Durán beschouwt in zijn proefschrift de volgende vraag: gegeven een gegeneraliseerde complexe variëteit samen met een deelvariëteit, wanneer heeft dan de ruimte die men verkrijgt uit het opblazen van de deelvariëteit weer een gegeneraliseerde complexe structuur? 

Van der Leer Durán laat zien dat dit, onder bepaalde technische condities op de deelvariëteit, inderdaad het geval is en geeft ook een tegenvoorbeeld om te illustreren dat niet elke deelvariëteit kan worden opgeblazen. Ook behandelt hij dezelfde vraag voor gegeneraliseerde Kählerstructuren, waarbij hij laat zien dat als aan bepaalde meetkundige voorwaarden op de deelvariëteit voldaan is, de opgeblazen ruimte weer een gegeneraliseerde Kählerstructuur draagt.

Begindatum en -tijd
30 november 2016 16:15
Einddatum en -tijd
30 november 2016 17:15
Promovendus
J.L. van der Leer Durán MSc
Proefschrift
Blow-Ups in Generalized Complex Geometry
Promotor(es)
Prof. dr. M.N. Crainic
Co-promotor(es)
Dr. G.R. Cavalcanti