23 februari 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Welke bestrijdingsmiddelen daarbij precies een rol spelen, is slechts gedeeltelijk bekend. Ook is het de vraag of buitenlandse studies relevant zijn voor de Nederlandse situatie, merkte de Gezondheidsraad al in 2014 op. Maartje Brouwer bracht langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in kaart voor verschillende (internationale) studies en onderzocht het verband tussen blootstelling en de ziekte van Parkinson in twee Nederlandse studies. 

Het bleek lastig om een nauwkeurige schatting te maken van de blootstelling aan specifieke bestrijdingsmiddelen. Gedetailleerde informatie over (lokale) gewasteelt en het gebruik van  bestrijdingsmiddelen ontbreekt vaak, zeker verder terug in de tijd. Met behulp van experts zijn voor Nederland schattingen gemaakt van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verschillende gewassen in het verleden. Deze informatie is gebruikt voor onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten.

Ziekte van Parkinson
“We vonden in ons onderzoek geen significant verband tussen beroepsmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson”, zegt Brouwer op basis van een Nederlandse cohortstudie. “Wel vonden we in een andere studie aanwijzingen voor een hoger risico op de ziekte van Parkinson als er in het verleden mogelijk bepaalde bestrijdingsmiddelen waren gebruikt dicht bij de woning. Ook lijkt dat risico groter onder  mensen die op korte afstand van bollenvelden hadden gewoond.”

Meer onderzoek nodig
Brouwers’ onderzoek kent zijn beperkingen, erkent zij. Het gaat om eerste resultaten en die  moeten nog  verder worden uitgediept. “Maar het geeft wel aan dat er meer onderzoek nodig is naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid”, concludeert zij. “Het onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden (OBO)  dat net is gestart, geeft naar verwachting meer inzicht in mogelijke risico’s voor omwonenden. Verder is het belangrijk dat de overheid in de nabije toekomst meer gedetailleerde data gaat verzamelen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en deze ook beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek.”

Begindatum en -tijd
23 februari 2018 12:45
Einddatum en -tijd
23 februari 2018 13:45
Promovendus
Maartje Brouwer
Proefschrift
Progress in pesticide exposure assessment. The case of Parkinson’s Disease in the Netherlands
Promotor(es)
Prof. dr. J. Kromhout Prof. dr. G.R. de Snoo Prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen
Co-promotor(es)
Dr. A. Huss