29 september 2017 van 14:30 tot 15:45

Promotie Björn 't Hart over taal en emotie

© iStockphoto.com/ismagilov

Op vrijdag 29 september verdedigt Björn 't Hart (Language and communication) zijn proefschrift over de relatie tussen taal en emotie in het Academiegebouw in Utrecht.

Begrip door simulatie

't Hart onderzocht hoe wij taal begrijpen, in het bijzonder taal die naar emoties verwijst. Huidige theorieën stellen dat als onderdeel van het begrip van bijvoorbeeld het woord 'boos', we de emotie nadoen met onze gezichtsuitdrukking. Dat is onder meer af te lezen aan de corrugator supercilii, de fronsspier, die dan licht aanspant. 

Goede of slechte karakters

In zijn onderzoek keek 't Hart hoe een woord als boos in twee verschillende situaties wordt verwerkt:  1) als het de emotie van een aardig of goed karakter beschrijft en 2) als het de emotie van een onaardig of slecht karakter beschrijft. Uit zijn onderzoek bleek dat we dezelfde emotiegerelateerde, talige stimuli heel anders verwerken afhankelijk van de verdere emotionele context, in het bijzonder onze evaluatie van de situatie waarnaar verwezen wordt. Dat bleek duidelijk uit de fronsspieractiviteit die gemeten werd in zijn experimenten.

Taalbegrip is contextafhankelijk

Deze resultaten zijn belangrijk in termen van het verder ontwikkelen van theorieën over hoe taalbegrip tot stand komt. Het raakt bovendien aan zaken als waarom we soms heel anders reageren op het beschreven leed van iemand die we aardig vinden of beter kennen, dan op hetzelfde leed van iemand die we niet kennen of aardig vinden. Dit zou dus te maken kunnen hebben met het feit dat we in beide gevallen taal anders verwerken en begrijpen.

Begindatum en -tijd
29 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
29 september 2017 15:45
Promovendus
Björn 't Hart
Proefschrift
That's frowned upon: Using facial EMG to track evaluation and simulation during affective language processing
Promotor(es)
Prof. dr. Jos van Berkumdr. Marijn Struiksma
Entree
Gratis