Promotie: Bioengineering of pre-vascularized bone tissue analogues

tot

Samenvatting

Het menselijk lichaam heeft het vermogen om botdefect te genezen. Indien het defect te groot is, lukt dit niet altijd meer. Huidige therapieën richten zich dan op transplantaties, bijvoorbeeld vanuit een ander gedeelte van je lichaam. Het nadeel hiervan is dat je een nieuw defect in het lichaam maakt en er is niet altijd genoeg botweefsel beschikbaar.

De regeneratieve geneeskunde richt zich op het ontwikkelen van biologische implantaten in het laboratorium, door bijvoorbeeld combinaties van ‘funderings’ structuren (scaffolds/hydrogel) en stamcellen (van de patiënt zelf of van donoren). Echter, een knelpunt bij de ontwikkeling van grote weefseltransplantaten is het in leven houden van de cellen. Om te overleven hebben cellen een transport van zuurstof en voedingsstoffen nodig vanuit de bloedstroom. Om dit te bewerkstelligen, kan er in het laboratorium een netwerk van bloedvaten in het botimplantaat gecreëerd worden. 

Om ervoor te zorgen dat de cellen direct van een bloeddoorstroming voorzien worden na implantatie, zijn er verschillende niveaus van bloedvaten nodig: grote vaten die gehecht kunnen worden aan de patiënt, welke aftakken tot kleine haarvaten die naar de botcellen groeien; een vorm die wordt omschreven als een vasculaire boom. Voor de grote vaten hebben we scaffold structuren gemaakt door middel van een nieuwe combinatie van 3D print technieken (electrospinnen). Vervolgens hebben we een netwerk van haarvaten gemaakt, samen met stamcellen die zich tot botcellen ontwikkelen en mineralen die het bot nabootsten. Door het uiteindelijk samenbrengen van deze bloedvaten zou er een stuk botweefsel gevormd kunnen worden op het lab, die een directe bloedtoevoer bewerkstelligt na implantatie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
I. Pennings
Proefschrift
Bioengineering of pre-vascularized bone tissue analogues - Laying the basis for a perfusable hierarchical vascular supply
Promotor(es)
prof. dr. A.J.W.P. Rosenberg
prof. dr. M.C. Verhaar
Co-promotor(es)
dr. ir. D. Gawlitta
dr. K.L. Cheng