Promotie: Biodegradation of mono- and poly aromatic hydrocarbons in a contaminated aquifer originating from a former Pintsch gas factory site. Laboratory and field investigations

tot

De PhD thesis Biodegradation of mono- and polyaromatic hydrocarbons in a contaminated aquifer originating from a former Pintsch gas factory site behandelt de intrinsieke en gestimuleerde biologische afbreekbaarheid van wateroplosbare teer componenten.

Onderzoeksresultaten:

  1. Intrinsieke biologische afbraak van wateroplosbare teercomponenten vindt plaats onder natuurlijke omstandigheden in de meest vervuilde delen van de bodem. Afbraakproducten, de zogenaamde metabolieten worden in en rond de bronzone gevonden waar pure fase teer aanwezig is.
  2. Benzeen breekt biologisch goed af waar nitraat beschikbaar is in het omringende grondwater, ook waar de concentratie aan verontreiniging relatief hoog is aan de bovenstroomse zijde van de bronzone.
  3. Uit microcosms in het laboratorium geprepareerd met pure fase teer blijkt dat degene gestimuleerd met acceptor in combinatie met substraat, diverse polycyclische aromatische koolwaterstoffen afgebroken en of geïmmobiliseerd en worden mogelijk zogenaamde “insoluble skins” worden gevormd door groei van de microbiologische populatie.
  4. Van de nieuw ontdekte gecarboxyleerde indeen verbindingen hebben we een afbraakroute voor indeen vormgegeven voor anaerobe biologische afbraak van indeen via door carboxylering.
  5. Als de bodem in-situ wordt gestimuleerd met toevoeging van nitraat, kan het tot wel een jaar duren voordat meetbaar positieve resultaten te meten zijn.

Deze resultaten kunnen worden gebruikt om bestaande biologische saneringsoplossingen te verbeteren. Verder geeft dit onderzoek aan dat nitraat een belangrijke rol kan spelen en onderdeel van de oplossing in het beheersen of saneren van bodemverontreinigingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht online (link)
Promovendus
J.A. van Leeuwen
Proefschrift
Biodegradation of mono- and poly aromatic hydrocarbons in a contaminated aquifer originating from a former Pintsch gas factory site. Laboratory and field investigations
Promotor(es)
prof. dr. ir. S.M. Hassanizadeh
Co-promotor(es)
dr. N. Hartog
dr. J. Gerritse
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository