Promotie: Big Data, Small Vessels

Promotie van Malin Overmars

tot

Hart- en vaatziekten (CVD) vormen een groot wereldwijd probleem dat jaarlijks miljoenen mensen treft. Deze ziekten, zoals hartaanvallen en beroertes, zijn het gevolg van een complex samenspel van genetica, levensstijl en omgevingsfactoren. 

De integratie van datawetenschap en algoritmen is een veelbelovende nieuwe aanpak om CVD te begrijpen en te diagnosticeren. Datawetenschappers gebruiken verschillende technieken om grote datasets met patiëntgegevens, bloedtests en aantekeningen van artsen te analyseren. Algoritmen helpen om patronen in deze gegevens te identificeren, risico dat patiënten lopen te voorspellen en medische tekstuele informatie te interpreteren. 

Deze dissertatie onderzoekt het potentieel van data science en algoritmen om hart- en vaatziekten beter te begrijpen en te diagnosticeren. Het omvat acht onderzoeken die zich richten op big data uit de dagelijkse patiëntenzorg, bloedcelanalysatoren en eiwitpanels, waarbij machine learning, natuurlijke taalverwerking en netwerkanalyse worden toegepast. 

Belangrijke bevindingen zijn onder andere het belang van menselijke expertise bij het hergebruiken van gegevens uit de dagelijkse klinische praktijk voor onderzoek, en de identificatie van bloedcelkenmerken die geassocieerd worden met een hoger risico op acute hart- en vaatziekten na een operatie aan de halsslagader. Ook ontwikkelden we een geslachtsspecifiek beslissingsondersteunend algoritme voor de cardioloog om coronaire hartziekte uit te sluiten vóór een CT-scan van het hart, wat de kosteneffectiviteit kan verbeteren en onnodige beeldvorming kan verminderen. 

We bestudeerden ook ziekten die kleine bloedvaten in de hersenen aantasten, die mogelijk een rol spelen bij cognitieve achteruitgang en vasculaire dementie. Clusteranalyse onthulde netwerken van eiwitten die betrokken zijn bij deze ziekten, waarbij de rol van stolling en ontsteking werd benadrukt. Het werk ondersteunt het potentieel van datawetenschap in cardiovasculair onderzoek en benadrukt de noodzaak van data pre-processing, geschikte IT-infrastructuur, interdisciplinaire samenwerking en patiëntgerichte benaderingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
L.M. Overmars
Proefschrift
Big Data, Small Vessels
Promotor(es)
prof. dr. W.W. van Solinge
prof. dr. G.J. Biessels
Co-promotor(es)
dr. S. Haitjema