7 december 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Biesbosch als proeftuin voor weerbaarheid zeespiegelstijging en bodemdaling

Door ontpoldering in de Biesbosch werd duidelijk dat voldoende riviersediment en een goede verbinding tussen de gebieden noodzakelijk is om zeespiegelstijging en bodemdaling te compenseren met de herintroductie van water en sediment. Dit schrijft Eveline van der Deijl in haar proefschrift.

Deltagebieden worden wereldwijd bedreigd door zeespiegelstijging, bodemdaling en verminderde aanvoer van riviersediment. Om te voorkomen dat een delta verdrinkt, wordt herstel van de water- en sedimenttoevoer als mogelijke maatregel gezien. Het recentelijk heropenen van delen van de Biesbosch biedt een unieke gelegenheid om de effectiviteit hiervan te bepalen.

Van der Deijl maakte water- en sedimentstromen van de ‘ontpolderde’ Biesbosch inzichtelijk. Rivierzand komt vooral terecht rondom nieuwe rivieropeningen in de voormalige polders. Slib wordt breder over de Biesbosch verspreid, maar er is te weinig in de rivieren aanwezig om ook de veraf gelegen gebieden van een nieuwe bodemlaag te voorzien. Bovendien spoelt een deel van het verse zand en slib weer weg door golfwerking of sterke waterstroming. De hoeveelheid sediment die in de voormalige polders terechtkomt, is dan ook onvoldoende om een versnelde zeespiegelstijging te compenseren en verdrinking van de Biesbosch te voorkomen.

De balans tussen neerleggen en wegspoelen van sediment wordt bepaald door de hoeveelheid sediment in de rivieren en de frequentie van stormen of hoge rivierafvoeren. Dit is belangrijke informatie voor de effectiviteit van projecten in Nederland en andere deltagebieden, zoals de Mississippidelta, waar men al bezig is met tijdelijke ontpolderingen en rivieraftakkingen om het land op te hogen en zo de zeespiegelstijging en bodemdaling te compenseren.

Begindatum en -tijd
7 december 2018 14:30
Einddatum en -tijd
7 december 2018 15:15
Promovendus
Eveline van der Deijl
Proefschrift
Sediment dynamics of a tidal freshwater wetland system: A case study in the Biesbosch in the Rhine-Meuse delta
Promotor(es)
Prof. dr. H. Middelkoop
Co-promotor(es)
Dr. M. van der Perk