Promotie: Beyond the energy transition - Modelling of integrated multi-energy systems for a sustainable industrial transformation

tot

Voor het streven van onze samenleving om te werken aan een groenere toekomst is de energietransitie een noodzakelijke stap, maar die is op zichzelf niet voldoende. Hoe meer vooruitgang er op dit gebied wordt geboekt, hoe duidelijker het wordt hoeveel werk er nog ligt buiten de  energietransitie. Een goed voorbeeld is de decarbonisatie van industrieën die cruciale producten voor het dagelijks leven produceren, zoals staal, cement of meststoffen. Deze industrieën gebruiken veel energie en zijn als zodanig afhankelijk van de energietransitie, maar ze produceren ook veel niet energie gerelateerde emissies.

Dit laatste moet worden aangepakt door de innovatie van hun productieprocessen. Het maken van de juiste keuzes op dit snijvlak van energietransitie en industriële decarbonisatie is bijzonder moeilijk vanwege de wederzijdse afhankelijkheid van deze onderwerpen . Ondanks de schijnbare noodzaak om dit snijvlak te bestuderen, is de hoeveelheid kennis tot nu toe relatief klein.

Dit proefschrift heeft tot doel te fungeren als katalysator voor onderzoek op dit gebied door een modelleringstoolbox  te verschaffen die geschikt is voor de toepassing op industriële energiesystemen. Dit proefschrift biedt (i) de technologiemodellen om industriële energiesystemen te simuleren en te optimaliseren, (ii) de methodologieën om dit op een computationeel efficiënte manier te doen, (iii) representatieve casestudies met een gedetailleerde beschrijving van de methodologie als leidraad voor andere casestudies, en (iv) inzichten in de rol van waterstof en koolstofafvang.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Lukas Weimann
Proefschrift
Beyond the energy transition: Modelling of integrated multi-energy systems for a sustainable industrial transformation
Promotor(es)
prof. dr. G.J. Kramer
Co-promotor(es)
dr. M. Gazzani