23 oktober 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Bestrijding van grensoverschrijdende belastingontduiking en -ontwijking

Op woensdag 23 oktober om 14.30 uur zal Markus Meinzer zijn proefschrift Bestrijding van grensoverschrijdende belastingontduiking en -ontwijking. Een beoordeling van de OECD-beleidsopzet van 2008 tot 2018 verdedigen. 

In zijn dissertatie analyseert Markus Meinzer het belastingbeleid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tussen 2008-2018. Er bestaan al langere tijd zorgen over het belastingbeleid van de OESO. Is het fiscale beleidsontwerp van de OESO om belastingontduiking en -ontwijking geschikt en effectief?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, onderzoekt Meinzer in dit proefschrift vier beleidsterreinen aan de hand van een typologie van internationale fiscale samenwerking die rekening houdt met de verschillende belangen van de OESO lidstaten zelf en tussen OESO lidstaten en niet-lidstaten.
 

  • Het eerste beleidsterrein is de zwarte lijst van belastingparadijzen (zwart-grijs-witte lijst) die in april 2009 tijdens de G20-top in Londen werd aangenomen en officieel werd goedgekeurd als reactie op de wereldwijde financiële crisis. 
  • Het tweede beleidsterrein is de automatische uitwisseling van belastinginformatie die geleidelijk is opgenomen in de "internationaal overeengekomen belastingnorm" voor informatie-uitwisseling tussen landen tot deze in 2013 officieel goedgekeurd werd. 
  • Het derde beleidsterrein, dat momenteel wordt herzien, is Country-by-Country (CbC) reporting, dat door de OESO is voorgesteld tijdens het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) actieplan, gericht op belastingontwijking van grote multinationale ondernemingen.
  • Het vierde beleidsterrein betreft de eisen voor eigendomstransparantie van juridische entiteiten onder belasting- en anti-witwasnormen, de Financial Action Task Force (FATF).

Schril contrast tussen beleid en organisatie-imago OESO

Een centrale bevinding in de analyse van de vier cases is dat het belastingbeleid van de OESO het meest overeenkomt met die van schijn- en dubbele standaarden, die per saldo de status-quo ondersteunen in plaats van grensoverschrijdende belastingontduiking en -ontwijking beperken. Deze bevinding staat in schril contrast met het beeld dat de OESO van zichzelf schetst als een wereldwijd inclusieve, efficiënte en apolitieke expert denktank. 

Markus Meinzer is Director, Financial Secrecy bij Tax justice network en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
23 oktober 2019 14:30
Einddatum en -tijd
23 oktober 2019 15:30
Promovendus
M.M. Meinzer
Proefschrift
Bestrijding van grensoverschrijdende belastingontduiking en -ontwijking. Een beoordeling van de OECD-beleidsopzet van 2008 tot 2018
Promotor(es)
Prof. dr. B. UngerProf. dr. R. Palan (University of Londen)