18 april 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Bepalende factoren voor afweer tegen biologische invasies

Promovenda Tianjie Yang deed onderzoek naar biologische invasies waarbij planten zich buiten hun natuurlijke leefomgeving vestigen. Zo’n biologische invasie verstoort het lokale microbiologische milieu, doordat bijvoorbeeld het aantal beschikbare niches vermindert of de interactie tussen organismen verandert. Yang onderzocht welke factoren bepalend zijn voor het succes van zo’n invasie. Deze kennis kan worden gebruikt bij het onderdrukken van biologische invasies, om daarmee hun ongewenste gevolgen te verminderen.

Het succes van een biologische invasie blijkt afhankelijk te zijn van de al aanwezige soorten in een gemeenschap, en de beschikbaarheid van bronnen zoals voeding. Hoe meer soorten er in een microbiologische gemeenschap leven, hoe beter zo’n gemeenschap in staat is om door een intensieve competitie om bronnen een biologische invasie te onderdrukken. Niche-overlap tussen de al aanwezige microbiologische gemeenschap en de indringer is een van de bepalende factoren voor het succes van de invasie.

Voedingsnetwerken

Bovendien hangt het succes van de invasie ook af van voedingsnetwerken binnen de al aanwezige gemeenschap. Microbiologische gemeenschappen met soorten die minder onderling concurreren zijn beter in staat tot het verhogen van de weerstand tegen een biologische invasie. Als meerdere soorten in de gemeenschap aanspraak maken op bepaalde bronnen, blijven er minder beschikbare middelen over voor de invasieve organismen.

Beschikbaarheid van bronnen

Naast het vergroten van de biologische diversiteit, kunnen bepaalde soorten in de gemeenschap ook op een andere manier bijdragen aan het verminderen van het succes van de invasie. Deze eigenschap hangt af van de beschikbaarheid van grondstoffen. Bij lage beschikbaarheid van bronnen worden de soorten met hoge niche-overlap met de indringer relatief belangrijk; bij hoge beschikbaarheid van bronnen zijn dit juist de soorten die snel groeien. De hoeveelheid elementaire voedingsstoffen kan ook invloed hebben op het “identity effect” van de al aanwezige soorten in de microbiologische gemeenschap op het verdedigen tegen een invasie.

Begindatum en -tijd
18 april 2017 12:45
Einddatum en -tijd
18 april 2017 13:45
Promovendus
T. Yang
Proefschrift
Modulation of biodiversity-invasion relationships by resource availability - Commensal species defend invaders in a changing world
Promotor(es)
prof.dr. G.A. Kowalchuk
Co-promotor(es)
dr. A.L.C. Jousset