Promotie: Benthic macrofauna under extremes - Unraveling the response strategies from individual behavior to community structure in tidal flats

tot

Het intergetijdengebied macrobenthos is van groot belang voor mariene ecologen, omdat ze vitale rollen spelen in afzettingsmilieus en voedselwebben. Deze organismen beïnvloeden de korte termijn sedimentdynamiek en de langetermijn-morfolie-ontwikkeling van getijdenvlaktes door het bioturbatieproces. Echter, extreme gebeurtenissen zoals hittegolven en overstromingen nemen toe in intensiteit, frequentie en duur onder de huidige scenario's van mondiale verandering. Deze gebeurtenissen bedreigen het welzijn van benthische macrofauna die in getijdenvlaktes leven.

We hebben meerdere laboratorium- en in-situ-experimenten uitgevoerd om de relatie tussen benthische organismen, extreme weersomstandigheden en sedimentbewegingen te bestuderen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Z. Zhou
Proefschrift
Benthic macrofauna under extremes: Unraveling the response strategies from individual behavior to community structure in tidal flats
Promotor(es)
prof. dr. T.J. Bouma
Co-promotor(es)
dr. B. Walles
dr. T.J.W. Ysebaert
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository