25 april 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: begrijpen van beroepskennis in context van beroepsonderwijs

De kern van het proefschrift van Wenja Heusdens is het begrijpen van beroepskennis van studenten in de context van het beroepsonderwijs. De reden dat beroepskennis van studenten onderzoek vereist is dat tot op heden (onderwijskundige) wetenschappers geen overeenstemming hebben bereikt hoe de aard van beroepskennis gedefinieerd zou moeten worden wat recht doet aan de complexe aard ervan. Veel wetenschappers maken gebruik van dichotomieën zoals theorie versus praktijk of algemeen versus specifiek. Echter, beroepskennis is meer dan het samenvoegen van stukjes theoretische en praktische kennis.

In haar proefschrift wordt een bestaand idee over het ontwikkelen van beroepskennis geïntroduceerd en versterkt met inferentialisme, een filosofisch theorie van betekenis geven. Vier doelen staan centraal in vier studies. In de eerste studie wordt op basis van het concept van ‘Krachtige leeromgevingen’ een case met kwalitatief krachtig beroepsonderwijs geselecteerd. De tweede studie richt zich op het conceptualiseren van de aard van beroepskennis, waar in de derde studie deze theorie wordt onderzocht en waarin wordt geïllustreerd hoe studenten beroepskennis ontwikkelen tijdens de beroepsuitoefening. De vierde studie richt zich op het kenmerken en illustreren van de inhoud van beroepskennis van studenten.

Met de theoretische en empirische pogingen in dit proefschrift wordt getracht een bijdrage te leveren aan het beter begrijpen van de complexe aard van beroepskennis. Met haar proefschrift beoogt Heusdens ook om de dialoog over leerprocessen in het mbo aan te moedigen en het debat over de aard van beroepskennis verder te brengen. Kortom, het proefschrift levert leesvoer en denkwerk.

Begindatum en -tijd
25 april 2018 14:30
Einddatum en -tijd
25 april 2018 15:30
Promovendus
Wenja Heusdens
Proefschrift
Food for thought. Understanding students' vocational knowledge
Promotor(es)
Elly de BruijnLiesbeth Baartman