tot

Nederland kreeg meer steun van bondgenoten in Nieuw-Guineakwestie dan gedacht

Promotie Bart Stol over Nieuw-Guineakwestie (1949-1962)

Nederlandse Nieuw-Guinea
Nederlandse Nieuw-Guinea

De Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek kon in de jaren 1949-1962 op meer internationale steun rekenen dan vaak is gesteld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Stol, waarin de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek mede aan de hand van niet eerder of nauwelijks bestudeerde Franse, Belgische en Britse archieven, in een breder westers (koloniaal) kader geanalyseerd wordt.

Breder kader

Dit bredere kader, met aandacht voor de Amerikaanse, Britse, Australische, Franse, Belgische en Portugese opstelling, werpt nieuw licht op verschillende aspecten van de twist tussen Nederland en Indonesië over Nederlands Nieuw-Guinea, het enige gebied in de Indonesische archipel dat na de dekolonisatie van Nederlands Indië in 1949 in Nederlandse handen bleef.

Kosten-batenanalyse

Zo blijkt dat emoties en frustraties over het verlies van Indië een minder grote rol hebben gespeeld in de Nederlandse politieke besluitvorming  dan vaak is gesteld. De Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek werd gedreven door reële kosten-batenanalyses, geïnspireerd en gedragen door een breder westers (koloniaal) discours en (diplomatiek) netwerk in de jaren 1930-1962.

Waiting game

Verder blijkt dat de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek in de loop van de jaren vijftig veranderde in een waiting game, waarbij het voornaamste motief – de bescherming van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s van Nieuw-Guinea – langzaam plaatsmaakte voor een ander motief: het wachten op regime change in Indonesië, in de hoop dat er met een nieuw Indonesisch regime een betere deal gesloten kon worden over de toekomst van het gebied.

Joseph Luns

Tot slot werpt deze studie ook nieuw licht op de vraag in hoeverre minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns gelogen heeft over eventuele Amerikaanse beloften van militaire steun voor Nederland tegen een Indonesische aanval op Nieuw-Guinea.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Bart Stol MA
Proefschrift
'Een goede kleine koloniale mogendheid'. Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesië (ca. 1930 - 1962)
Promotor(es)
Prof. dr. D.A. Hellema
Prof. dr. M.L.L. Segers
Prof. dr. R. Raben