31 mei 2017 van 18:00 tot 19:00

Promotie Bahar Rezaei: Essays in de Informatie Economie

Woensdag 31 mei zal Bahar Rezaei haar proefschrift Essays in de Informatie Economie verdedigen. Hieronder volgt een korte samenvatting van elk hoofdstuk. Drie hoofdstukken van dit proefschrift, nl. hoofdstukken 2, 3 en 4, zijn geschreven als afzonderlijke papers.

Hoofdstuk 2 gaat in op de optimale prijsstrategie van een monopolist die te maken heeft met consumenten die heterogene waarderingen hebben, die refentie-afhankelijke voorkeuren hebben, en die onderhevig zijn aan verliesaversie. Er is informatie-asymmetrie, doordat de monopolist de waarderingen van de consument niet observeert. 

In hoofdstuk 3 wordt een signaalmodel ontwikkeld met afzenders die referentie-afhankelijke voorkeuren hebben en onderhevig zijn aan verliesaversie. 

In hoofdstuk 4 ontwikkelen we een model van herhaalde microfinanciering om te onderzoeken hoe groepsgrootte van invloed is op optimale groepsleencontracten met gemeenschappelijke aansprakelijkheid. In de bestudeerde situatie verzorgt een welwillende uitlener microkrediet aan een groep leners om in projecten te investeren. De uitkomst van elk risicovol project is niet zichtbaar voor de uitlener. Daardoor kan de uitlener niet achterhalen of er een strategische reden is wanneer een groep leners verzuimt te betalen. De groep leners heeft recht op een nieuwe lening wanneer de vorige lening is terugbetaald. We karakteriseren het optimale contract en bepalen de optimale groepsgrootte van de leners endogeen. 

 

 

Begindatum en -tijd
31 mei 2017 18:00
Einddatum en -tijd
31 mei 2017 19:00
Promovendus
Bahar Rezaei
Proefschrift
Essays in de Informatie Economie
Promotor(es)
Stephanie Rosenkranz
Co-promotor(es)
Kris De Jaegher