26 oktober 2015 van 12:45 tot 14:00

Promotie Assaf Toledo: methode om geautomatiseerd conclusies te trekken uit zinnen

 

Wanneer iemand zegt "Ik kocht luiers voor mijn zoon", dan trekken wij menselijke luisteraars daaruit automatisch de conclusie dat die zoon een baby is. Voor computers zijn dergelijke gevolgtrekkingen (entailments) veel lastiger, en dit is dan ook een uitdaging in de taaltechnologie. In zijn proefschrift beschrijft Assaf Toledo (Utrecht Institute of Linguistics OTS) een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van automatische ‘gevolgtrekkingherkenners’. Hij promoveert op 26 oktober.

Taaltechnologische software die automatisch conclusies kan trekken zoals mensen dat kunnen, is interessant omdat bijvoorbeeld zoekmachines zoals Google daarmee nog veel krachtiger kunnen worden. Ook kan dergelijke software helpen om automatische samenvattingen te maken, die bijvoorbeeld helpen besluiten om een tekst wel of niet officieel te laten vertalen.

Verbetermogelijkheden voor ‘big data’-analyses

Toledo stelt dat veelgebruikte ‘big data’-methodes voor tekstanalyse aanzienlijk verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de taalkundige inzichten uit de vakgebieden semantiek en pragmatiek, oftewel de deelgebieden van de taalwetenschap die zich bezighouden met de betekenis van taaluitingen (woorden, zinnen) en hoe deze in context gebruikt kunnen worden.

Annotaties om gevolgtrekkingen te herkennen

In zijn onderzoek heeft Toledo de nieuwe methode Annotating-By-Proving ontwikkeld. Uitgangspunt hiervoor is een klassiek formeel semantisch model, gebaseerd op logica. Op basis daarvan zijn teksten door ‘annoteurs’ handmatig zodanig van markeringen voorzien dat de gevolgtrekkingen er met behulp van software automatisch uit konden worden afgeleid.

Toen bleek dat deze methode succesvol was, heeft Toledo een semi-geautomatiseerd annotatieplatform ontwikkeld dat het mogelijk maakt om met behulp van machine learning technieken betere gevolgtrekkingherkenners te ontwikkelen.

NWO-VICI project 'Between Logic and Common Sense'

Assaf Toledo heeft zijn promotieonderzoek uitgevoerd binnen het project 'Between Logic and Common Sense: The Formal Semantics of Words', waarvoor onderzoeksleider dr. Yoad Winter een VICI-subsidie heeft ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Begindatum en -tijd
26 oktober 2015 12:45
Einddatum en -tijd
26 oktober 2015 14:00
Promovendus
Assaf Toledo
Proefschrift
Semantic Modeling of Textual Entailment: Proof-Based Annotation in a Compositional Framework
Promotor(es)
Dr. Yoad Winter, prof. dr. Martin Everaert