26 november 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Artifact Correction and Signal Quantification in High Field Breast MRI

MRI-scans van de borst zijn een belangrijk radiologisch instrument, met name voorafgaand aan borstsparende operaties en bij het beoordelen van de behandelingsvoortgang. Momenteel worden deze MRI-scans gemaakt met veldsterktes tot 3 Tesla (T). Klinische studies hebben aangetoond dat met MRI-scans van de borst op een hogere magnetische veldsterkte, 7 T, de respons op chemotherapie wellicht eerder kan worden vastgesteld. Hierdoor kan indien nodig sneller van behandelingsstrategie worden gewisseld en kan overbehandeling worden tegengegaan. Hoewel deze scans veelbelovend zijn, worden ze momenteel nog niet ingezet in de kliniek. De reden is dat deze relatief nieuwe manier van scannen gevoelig is voor beeldfouten die afbreuk doen aan de diagnostische waarde van de scans. Dit proefschrift beschrijft daarom methoden om voor deze beeldfouten te corrigeren, specifiek voor dynamische, contrast-verbeterde MRI (DCE-MRI) en diffusiegewogen beeldvorming (DWI) van de borst op een veldsterkte van 7 T. Radiologen beoordelen aan de hand van de contrastopname in een laesie op een DCE-MRI-beeld hoe groot de kans is dat deze kwaadaardig is. Op een 7 T DCE-MRI is deze contrastopname niet betrouwbaar zonder correctie. De correctiemethode in dit proefschrift vereist geen extra scantijd en minimaliseert de hoeveelheid ruis in het gecorrigeerde beeld. DWI-beelden opgenomen op 7 T kunnen ernstige vervormingen vertonen. Dit proefschrift beschrijft een methode die het mogelijk maakt om zeer lokale vervormingen te corrigeren, zodat DWI-beelden op hoge resolutie kunnen worden opgenomen. Na deze correctiestappen kunnen borstkankerpatiënten optimaal profiteren van de voordelen die MRI-scans op hoog veld te bieden hebben.

Begindatum en -tijd
26 november 2019 14:30
Einddatum en -tijd
26 november 2019 15:30
Promovendus
Mike van Rijssel
Proefschrift
Artifact Correction and Signal Quantification in High Field Breast MRI
Promotor(es)
Prof. J.P.W. PluimProf. D.W.J. Klomp
Co-promotor(es)
dr. K.G.A. Gilhuijs
Entree
Gratis