14 september 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Arthur van Riel: de mechanismen achter de late industrialisatie van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw

Werktuigfabriek 1868. Bron: Wikimedia
Werktuigfabriek 1868. Bron: Wikimedia

Op 14 september 2018 verdedigt Arthur van Riel zijn proefschrift 'Trials of Convergence. Prices, Markets and Industrialization in the Netherlands, 1800-1913' over de mechanismen achter de late industrialisatie van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw. 

Al ruim een eeuw bediscussiëren historici de oorzaken van de late industrialisatie van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw. De huidige studie benadert dit debat vanuit het perspectief van relatieve prijzen, het functioneren van markten en de allocatie van productiemiddelen. Het kerninzicht daarbij is dat alleen een begrip van het geheel aan prikkels in de economie ons in staat stelt om de rol van alternatieve verklaringen te bepalen.

Samenloop van invloeden 

Een omvattende analyse langs deze lijnen laat zien dat de vertraagde groeitransitie niet tot een enkel mechanisme herleid kan worden. In plaats daarvan was sprake van een samenloop van invloeden, waarbij de afhankelijkheid van ingevoerde steenkool, hoge reële arbeidskosten, de institutionele erfenis van de Republiek, internationale prijsbewegingen en het in reactie op de Belgische afscheiding gevoerde fiscale beleid de voornaamste waren. Dat laatste leidde niet alleen tot een structurele lastenverhoging, maar bestendigde een systeem van lokale fiscale autonomie en marktregulering dat vergaande restricties plaatste op productiemethoden, competitie en schaaleffecten. Het droeg daarmee vanaf de jaren dertig bij aan een expliciete vertraging.

trage totstandkoming transitie naar 'moderne economische groei'

Voorgenoemde ontwikkelingen maakten dat de transitie naar ‘moderne economische groei’ vanaf de jaren zestig slechts tot stand kwam na een daling in internationale transportkosten en een periode van hervormingen die reikten van herstructurering van de publieke schuld en liberalisatie van handel en transport tot de realisatie van een regionale kredietfunctie door de centrale bank. In combinatie met verdere ontwikkelingsschokken maakt dit dat de Nederlandse industrialisatie zich het best laat beschrijven volgens de mechanismen van een afhankelijke open economie, zij het met een technologisch bepaald nadeel in natuurlijke hulpbronnen en een beslissende rol voor institutionele hervormingen.

Begindatum en -tijd
14 september 2018 12:45
Einddatum en -tijd
14 september 2018 13:45
Promovendus
Arthur van Riel
Proefschrift
Trials of Convergence. Prices, Markets and Industrialization in the Netherlands, 1800-1913
Promotor(es)
Prof. dr. J.L. van Zanden
Entree
Gratis entree