27 november 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie Arjan Post over het leven en werk van ʿImād al-Dīn Aḥmad al-Wāsiṭī (d. 711/1311)

Source: Wikimedia Commons
Source: Wikimedia Commons

Arjan Post heeft in zijn dissertatie het leven en de soefi doctrine van ‘Imad al-Din Ahmad al-Wasiti (d. 1311) bestudeerd.  Al-Wasiti was een Hanbalitische soefi die tevens vriend en volgeling was van de controversiële geleerde Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyya (d. 1328).  Post promoveert op 27 november 2017 aan de Universiteit Utrecht.

Ibn Taymiyya en zijn volgeling al-Wasiti

Het beeld dat de Hanbalitische jurist en theoloog Ibn Taymiyya een tegenstander was van het Soefisme (de islamitische mystiek) is reeds lang ontkracht. Er blijft echter onduidelijkheid over de rol die het Soefisme in zijn eigen leven speelde. Waar sommige specialisten in Taymiyyaanse studies beweren dat hij zelf een soefi shaykh was, beweren anderen dat hij een alleen soort mild Soefisme zou hebben gepropageerd.

Tot nu toe is er slechts weinig aandacht besteed aan zijn metgezel en volgeling, al-Wasiti, terwijl juist hij een belangrijke bron is voor onze kennis van het Soefisme dat bestond in Ibn Taymiyya’s directe omgeving. Al-Wasiti was namelijk zelf een praktiserende meester en leraar in het Soefisme, en heeft hierover een groot aantal (veelal korte) traktaten geschreven. Deze dissertatie is de eerste monografie die exclusief aan hem is gewijd.

Arjan Post
Arjan Post

Het leven van al-Wasiti

Aangezien een aantal van al-Wasiti’s werken autobiografische passages bevat, concentreert het eerste deel van deze studie zich op zijn leven. Hierbij wordt zijn levensreis gevolgd van Wasit naar Baghdad, Alexandrië, Cairo, en ten slotte Damascus. Omdat hij zich tijdens deze reis bij verschillende prominente soefi groepen heeft aangesloten, is hij tegelijk een belangrijke bron voor nieuwe inzichten in de verschillende manifestaties van het Soefisme uit zijn tijd.

Spirituele reis

In deel twee van deze studie ligt de focus op een tweede reis die al-Wasiti beschrijft in zijn werk: de spirituele reis naar God. In zijn visie is het Soefisme een religieuze wetenschap die in essentie is bedoeld als gids op het pad naar een spirituele connectie met God. Naast het beschrijven van al-Wasiti’s soefi doctrine, tracht deze studie tevens te achterhalen waar hij mogelijk is beïnvloed door de figuren die hij tijdens zijn fysieke reis heeft ontmoet.

NWO

Het onderzoek van Arjan Post is mogelijk maakt door een beurs van NWO (Promoties in de geesteswetenschappen). Het doel van het financieringsinstrument Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.

Begindatum en -tijd
27 november 2017 12:45
Einddatum en -tijd
27 november 2017 13:45
Promovendus
A.A.J. Post
Proefschrift
The Journey of a Taymiyyan Sufi: Sufism Through the Eyes of ʿImād al-Dīn Aḥmad al-Wāsiṭī (d. 711/1311)
Promotor(es)
Prof. dr. Christian Lange