tot

Promotie Arie Cornelis Troost: Exegetische Bodybuilding. Gender en interpretatie in Lukas 1–2

© iStockphoto.com/pastie

Arie Cornelis Troost (Religiewetenschap) houdt op 17 oktober 2019  zijn verdediging naar aanleiding van zijn onderzoek naar Exegetische Bodybuilding: Gender en interpretatie in Lukas 1–2.

In de uitleg van bijbelteksten (de exegese) is het gebruikelijk de tekst zorgvuldig te analyseren op wat er nu eigenlijk staat. Vervolgens wordt geprobeerd de bedoeling van de auteur zo dicht mogelijk te benaderen, waarna een uitspraak wordt gedaan over de boodschap van de tekst voor onze tijd. Bij nader onderzoek blijkt interpretatie echter omgekeerd te verlopen.

Vooronderstellingen

De lezer brengt haar eigen biografie en vooronderstellingen mee naar de tekst. Tijdens het lezen van de tekst worden mede op basis daarvan allerlei keuzes gemaakt, vaak vanuit een idee wat voor iemand de auteur was. Dat is vooral opmerkelijk, omdat we in het geval van bijbelteksten vrijwel niets weten over de auteur, behalve dan wat uit de teksten zelf is afgeleid.

Montesquieu

Montesquieu schreef al in 1721 dat "bijbeluitleggers vooral schrijven wat zij zelf geloven." In dit onderzoek wordt aan de hand van een case study—de eerste twee hoofdstukken van het Evangelie volgens Lukas—onderzocht wat de rol van de lezer is in de bijbeluitleg. Het doel is de claim van objectiviteit te doorbreken, de rol van de lezer expliciet te maken en ruimte te scheppen voor verrassende nieuwe inzichten. De focus ligt daarbij op gender en met name op de vraag hoe het lichaam in de bijbeluiteg als mannelijk of vrouwelijk geconstrueerd wordt.

De mannelijkheid van Jezus

In de discussie over de vraag of de mannelijkheid van Jezus een relevant gegeven is en of de moderne omgang met gender niet in tegenspraak is met wat de bijbel hierover zegt, wordt een modern begrip van gender gebruikt dat gebaseerd is op het lichaam. Dit moderne genderbegrip is echter niet van toepassing op de Oudheid. Voor zover je al over gender in de Oudheid kunt spreken, gaat het vooral om gedrag dat niet per se gebonden is aan het lichaam. Dit gedrag heeft het te maken met moraal en stabiliteit.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotor(es)
Prof. P.B.A. Smit
Prof. M.A. Harder