27 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Anxiety in patients with cancer in the palliative phase: a systematic approach

Mensen die weten dat ze gaan sterven zijn regelmatig bang. Logisch, want niemand is eerder dood gegaan. Hoe vaak angst voor komt bij wie, wat de oorzaken zijn en hoe ernstig die angst is in de laatste levensmaanden en hoe professionals met die angst omgaan is beperkt onderzocht. Passende zorg voor angstige patiënten met kanker in de palliatieve fase is een uitdaging vanwege het beperkte levensperspectief. De studies in dit proefschrift richtten zich op het vergroten van inzicht in de praktijk, de evidentie ervan alsook de behoefte van patiënten en van hun naasten om daarmee zorgverleners te ondersteunen bij de vroegtijdige herkenning en behandeling. De resultaten laten zien dat zorg voor angstige patiënten vooral tijdens de avond en nacht moeilijk is. Benauwdheid en somberheid blijken voorspellers te zijn voor het ervaren van angst in deze patiëntengroep. Zorg voor angst lijkt afhankelijk van de competenties en motivatie van individuele zorgverlener. We vonden een gebrek aan onderbouwing van interventies. Informatie en gevoel van controle, veiligheid, adequate symptoom controle, bespreken van angst (of niet) en respect voor de manier waarop de patiënt met angst om gaat, waren belangrijke behoeftes van patiënten met kanker in een hospice. Naasten zouden meer betrokken moeten worden in de zorg voor patiënten met angst vanwege hun unieke naasten perspectief op die angst. Dit proefschrift laat belangrijke aangrijpingspunten zien die zorgverleners helpen om te maken in de zorg voor angstige kankerpatiënten in de laatste levensfase om de kwaliteit van leven en sterven te optimaliseren.

Begindatum en -tijd
27 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
27 mei 2019 17:15
Promovendus
Daniëlle Zweers
Proefschrift
“When you have the most to lose” Anxiety in patients with cancer in the palliative phase: a systematic approach
Promotor(es)
Prof. S.C.C.M. Teunissen Prof. P.O. Witteveen
Co-promotor(es)
Dr. A. de Graeff
Entree
Gratis