14 september 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Antireflux chirurgie en correctie van hiatus hernia: technieken en uitkomsten

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) zorgt voor dusdanig veel terugvloed van zure maaginhoud in de slokdarm dat de patiënt klachten ervaart van zuurbranden of regurgitatie, en/of dat er sprake is van objectiveerbare schade van de oesofagus. Dan spreken we van oesofagitis of een Barrett-slokdarm. Oor behandelt in zijn proefschrift verschillen in chirurgische correcties bij patiënten.

Een belangrijke oorzaak van GORZ is de aanwezigheid van een middenrifbreuk (hiatus hernia). Bij patiënten bij wie een hiatus hernia is geconstateerd en die daar klachten van ondervinden, is chirurgische correctie de aangewezen behandeling. De chirurgische behandeling van GORZ is daarnaast aangewezen voor patiënten die onvoldoende reageren op leefstijladviezen en protonpompremmers, of die niet bereid zijn levenslang medicatie te gebruiken. 
In het eerste deel van dit proefschrift worden de langetermijn uitkomsten van zowel de open en laparoscopische Nissen fundoplicatie en beide partiële fundoplicaties vergeleken. In deel twee van dit proefschrift worden de uitkomsten van chirurgisch herstel na hechtingen versus niet-oplosbare mesh beschreven, als ook de uitkomsten van chirurgie in specifieke patiëntpopulaties. 

Alhoewel de Nissen-fundoplicatie langdurige refluxcontrole bewerkstelligt, wordt dit type fundoplicatie geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve slikklachten en gasgerelateerde klachten (onvermogen te boeren en opgeblazen gevoel). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van partiële fundoplicaties, waarbij de 270 graden posterieure en de 180 graden anterieure fundoplicatie de meest uitgevoerde partiële fundoplicaties zijn. Tot op heden is de superioriteit van één van beide procedures nog niet aangetoond.

Begindatum en -tijd
14 september 2017 12:45
Einddatum en -tijd
14 september 2017 13:45
Promovendus
Jelmer Oor
Proefschrift
Laparoscopic antireflux surgery and hiatal hernia repair: techniques and outcome
Promotor(es)
prof.dr. M.R. Vriens
Co-promotor(es)
dr. E.J. Hazebroek
Entree
Gratis