15 oktober 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Antiepileptic drug withdrawal

Epilepsie wordt gekenmerkt door epileptische aanvallen. Medicatie, zogenaamde anti-epileptica, kunnen bij veel mensen de aanvallen voorkomen. Soms kan na een tijd de medicatie weer gestopt worden zonder dat de aanvallen terugkomen. Het voordeel van staken van de medicamenteuze behandeling is duidelijk vanwege de vele bijwerkingen, maar het risico op terugkeer van de aanvallen blijft. De eerste focus van dit proefschrift is dan ook om de inschatting van deze risico’s te verbeteren. Naast medicatie kunnen sommige mensen ook geopereerd worden – epilepsiechirurgie - en waarbij de oorzaak van de aanvallen volledig wordt weggenomen. De tweede focus van dit proefschrift is om het postoperatieve medicatiebeleid te bestuderen.

Dit proefschrift presenteert voorspelmodellen voor mensen die met medicatie aanvalsvrij zijn geworden, en voor kinderen die epilepsiechirurgie hebben ondergaan. Deze modellen maken het mogelijk om voor de individuele patiënt te berekenen wat het risico is dat de aanvallen terug zullen keren. De modellen worden in de praktijk gebruikt om patiënten voor te lichten, en zijn beschikbaar op www.epilepsypredictiontools.info. Een hoofdstuk beschrijft de relatie tussen anti-epileptica gebruik bij kinderen en hun intelligentiequotiënt: medicijnen hebben mogelijk een negatieve impact op cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Als laatste zijn er meerdere conclusies te trekken met betrekking tot postoperatief medicatiebeleid: kinderen die in Nederland recent geopereerd werden stopten eerder met medicatie. In Europa stoppen kinderen na epilepsiechirurgie vaker met medicatie dan volwassenen, en is er een grote variatie in medicatiebeleid tussen de centra.

Begindatum en -tijd
15 oktober 2019 14:30
Einddatum en -tijd
15 oktober 2019 15:30
Promovendus
Herm Lamberink
Proefschrift
Antiepileptic drug withdrawal
Promotor(es)
Prof. K.P.J. Braun
Co-promotor(es)
Prof. W.M. OtteProf. C.P.W. Geleijns
Entree
Gratis