Promotie: Another look at human granulocyte kinetics

tot

Op 14 september verdedigt Marwan Hassani zijn proefschrift, getiteld Another look at human granulocyte kinetics.

Samenvatting promotieonderzoek

In dit proefschrift zijn de uitkomsten van meerdere studies gerapporteerd, waarin de levensduur van verschillende witte bloedcellen in het menselijk lichaam werden onderzocht. 

Allereerst konden wij met enige zekerheid concluderen dat een belangrijk type witte bloedcel, genaamd de neutrofiel, langer leeft dan in eerste instantie werd gedacht. Wij denken dat deze cellen, ongeacht het compartiment waarin zij zich bevinden, minimaal 2 dagen kunnen overleven. Dit is ten minste 1 dag meer dan eerst werd gedacht. Deze bevinding kan belangrijk zijn voor ons begrip van een aantal ziektebeelden, waarin deze cellen een essentiële rol spelen. 

Daarnaast kunnen we nu met meer zekerheid zeggen dat IL-5 (een voor eosinofiele granulocyten belangrijk eiwit) alleen een rol speelt in de  toename van productie van deze cellen. Zonder IL-5 worden er dus nog wel eosinofielen aangemaakt, maar het lichaam is niet in staat om deze productie omhoog te schroeven. Dit is een belangrijk gegeven omdat het ons helpt te begrijpen waarom mepolizumab wel of niet werkt bij sommige patiënten met astma. Ook helpt het ons de eventuele bijwerkingen te begrijpen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. M. Hassani
Proefschrift
Another look at human granulocyte kinetics
Promotor(es)
prof. dr. L. Koenderman