Promotie: Anomalous dynamics of disordered materials

tot

‘Ongeordende materialen’ verwijzen naar een categorie van materialen die geen lange-afstand correlaties hebben, maar wel lokale interacties bezitten. Deze wanorde beïnvloedt verschillende fysieke eigenschappen van het materiaal, waaronder elektrische geleidbaarheid, optische kenmerken en mechanische eigenschappen. De studie van ongeordende materialen is van groot belang, aangezien veel praktische materialen, zoals plastics, glas, polymeren en bepaalde keramieken, hieronder vallen.

Dit proefschrift maakt uitgebreid gebruik van Monte Carlo (MC)-simulaties en statistische analyse om de eigenschappen van ongeordende materialen te onderzoeken, die lang over het hoofd zijn gezien. In eerste instantie bestudeerden we het kritische dynamische gedrag van het Ising-model met Glauber-dynamiek in twee en drie dimensies. Door de analyse van de gemiddelde kwadratische verplaatsing (MSD) en de autocorrelatiefunctie (AF) van magnetisatie, vonden we een nieuwe kritische dynamische exponent en een driestaps dynamisch regime. Het is de verwachting dat deze bevindingen het onderzoek naar de bemonstering van statistisch ongecorreleerde monsters en dynamische universaliteit in fasesysteemovergangen bevorderen.

 Verder hebben we Monte Carlo (MC)-methoden gebruikt op basis van het Wooten, Winer en Weaire (WWW) algoritme om de structurele dynamische eigenschappen van polykristallijn grafeen en amorf silicium (a-Si) te simuleren en te bestuderen. Deze dynamische kenmerken hebben kwantitatief en kwalitatief de relatie vastgesteld tussen mechanische eigenschappen van ongeordende materialen (zoals schuifmodi, bulkmodi) en intrinsieke kenmerken (zoals defectdichtheid, korrelgrenzen, grootte, enz.). We hebben ook een gedetailleerde studie uitgevoerd naar het niet-lineaire dynamische proces van domeingroei in polykristallijn grafeen. We geloven dat dit onderzoek richtlijnen biedt voor de productie van instelbare ongeordende materialen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (livestream link)
Promovendus
Z. Liu
Proefschrift
Anomalous dynamics of disordered materials
Promotor(es)
prof. dr. G.T. Barkema
Co-promotor(es)
dr. D. Panja
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository