8 juni 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Anja Goldschmidt: conceptuele kennis beïnvloedt zinsbegrip

© iStockphoto.com
© iStockphoto.com

In haar proefschrift brengt Anja Goldschmidt de regels in kaart die bepalen hoe we combinaties van werkwoorden en bijwoorden begrijpen en welke rol conceptuele informatie daarbij speelt. Dit proefschrift levert daarmee een bijdrage aan ons inzicht in de relatie tussen betekenis en algemene kennis.

Ervaring en kennis helpt zinsbegrip

De betekenis van woorden en zinnen hangt samen met wat we ervaren en weten van de wereld. Omdat we weten dat fruit een bepaalde smaak heeft kunnen we een zin als 'Dit fruit is zeer zoet' zonder moeite begrijpen. Tegelijkertijd weten we ook dat 'Dit fruit is zeer snel' onzin is. Bij het begrijpen van woorden en zinnen maken we dus gebruik van een grote hoeveelheid informatie over de wereld, gebaseerd op onze ervaring met en kennis over de dingen waar woorden naar verwijzen.

Werkwoorden

Dit is niet alleen te zien bij naamwoorden zoals 'fruit' maar ook bij werkwoorden. Zo verwijzen contactwerkwoorden zoals 'slaan' of 'duwen' naar het uitoefenen van een kracht door contact. Als we willen uitdrukken dat iemand weinig kracht uitoefent, kan dit door het bijwoord 'zacht' te gebruiken, maar andere bijwoorden kunnen een soortgelijk effect hebben. De zin 'Lisa slaat Jan speels op zijn arm' wordt over het algemeen zo begrepen dat Lisa Jan niet hard heeft geslagen, omdat wij weten dat het in een speelse situatie meestal niet de bedoeling is om iemand pijn te doen. Onze kennis over de wereld beïnvloedt dus hoe we deze zin begrijpen.

 

Begindatum en -tijd
8 juni 2018 16:15
Einddatum en -tijd
8 juni 2018 17:15
Promovendus
Anja Goldschmidt
Proefschrift
Hitting playfully but hard: Conceptual effects of verb-adverb modication in the domain of force
Promotor(es)
Prof. dr. H.E. de Swart
Co-promotor(es)
Dr. J. Zwarts