Promotie Anika van der Klis: De invloed van ouder-kind-relaties op de ontwikkeling van de woordenschat

tot

Op 8 maart verdedigt Anika van der Klis haar proefschrift ‘Caregiver-infant Interactions and Child Vocabulary’.

YOUth-studie

In haar proefschrift onderzoekt Van der Klis of variatie in de woordenschat van Nederlandse kinderen voorspeld kan worden. Hiervoor maakt ze gebruik van data uit de YOUth-cohortstudie, waarvoor kinderen uit de provincie Utrecht van zwangerschap tot volwassenheid zijn gevolgd. Van der Klis keek specifiek naar de effecten van verbaal, non-verbaal en multimodaal gedrag van zowel ouder als kind tijdens vroege interacties. 

Multimodale communicatie

Het bestuderen van de koppeling van gedrag tussen ouder en kind en de multimodale aard van communicatie tussen ouder en kind creëert een completer beeld van de vroege leeromgeving, zag Van der Klis, wat nieuwe inzichten kan opleveren rondom woordenschatontwikkeling bij kinderen. 

Zo blijkt uit haar onderzoek dat de gebaren die baby’s maken belangrijke voorlopers en voorspellers zijn van latere woordenschat. Aanwijs-, toon- en aangeefgebaren van baby’s en kinderen hebben een positieve invloed op de woordenschat, mits de ouders multimodaal hebben gereageerd tijdens vroege interacties.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
A. van der Klis
Proefschrift
Caregiver-infant Interactions and Child Vocabulary
Promotor(es)
prof. dr. R.W.J. Kager
Co-promotor(es)
dr. F.W. Adriaans