10 december 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Analysis of liver lesions in dynamic contrast enhanced MR images

Laesiedetectie en -karakterisering is een belangrijke stap in de diagnose en behandeling van leverlaesies zoals hemangiomen, adenomen en levertumoren. Beeldverwerking en beeldanalyse kunnen radiologen helpen bij het uitvoeren van deze taken. Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen en evalueren van methoden voor beeldregistratie, lever laesiedetectie en laesieclassificatie met behulp van MRI, en in het bijzonder dynamisch contrastversterkte (DCE) MR beelden. DCE-MR beelden zijn zeer nuttig voor beeldanalyse omdat ze zowel structurele als functionele informatie bevatten.

Beeldregistratie is de eerste stap in de analyse van DCE-MR beelden. Een groepsgewijze registratiemethode is geoptimaliseerd en geëvalueerd voor abdominale DCE-MR beelden. Vervolgens is een methode voor de detectie van leverlaesies ontwikkeld met behulp van convolutionele neurale netwerken (CNN). Eerst wordt de lever gesegmenteerd om het zoekgebied voor leverlaesies te definiëren. Vervolgens is de leverlaesie detectie-CNN methode met behulp van zowel DCE-MR beelden als diffusie-gewogen MR beelden toegepast.
De laesiedetectiemethode is een algemene methode en kan mislukken als een patiënt eigenschappen heeft die niet eerder gezien zijn door de CNN. Daarom stelden we ook een patiëntspecifieke fine-tuning voor om een detectiemethode te verkrijgen die gericht is op de eigenschappen van één patiënt en zodoende een beter resultaat geeft.

Zodra de laesies zijn gedetecteerd, moet het type laesie worden bepaald. We stelden een methode voor laesieclassificatie voor die in staat is om met succes onderscheid te maken tussen goedaardige en kwaadaardige laesies en vijf focale leverlaesies te onderscheiden: adenoom, cyste, hemangioom, HCC, en levermetastase.

Begindatum en -tijd
10 december 2019 14:30
Einddatum en -tijd
10 december 2019 15:30
Promovendus
Mariëlle Jansen
Proefschrift
Analysis of liver lesions in dynamic contrast enhanced MR images
Promotor(es)
Prof. J.P.W. PluimProf. M.A. Viergever
Co-promotor(es)
dr. H.J. Kuijf
Entree
Gratis