Promotie Aldo Ramírez Abarca: Hoe logica kan helpen ‘verantwoordelijkheid’ te duiden

tot
Robot. Foto: Maximalfocus, via Unsplash

Op 7 juni verdedigt Aldo Ramírez Abarca zijn proefschrift ‘Logics of Responsibility’, waarin hij een formele theorie van verantwoordelijkheid heeft ontwikkeld. Hiermee hoopt hij een bijdrage te leveren aan een theoretische basis voor ethische kunstmatige intelligentie.

Verantwoordelijkheid en logica

De studie naar verantwoordelijkheid is ingewikkeld. Verschillende vakgebieden gebruiken de term op verschillende manieren en in alledaagse discussies is het makkelijk om te verzanden in twisten over dit onderwerp. Meestal liggen hier sociale, juridische, morele of filosofische vraagstukken aan ten grondslag.

Een duidelijke overeenkomst in al deze gevallen is de wens en intentie om normen vast te stellen voor wanneer en in welke mate iemand verantwoordelijk kan worden gehouden. Hieraan kan de logica bijdragen, betoogt Ramírez Abarca: expressieve syntactische en semantische kaders kunnen volgens hem helpen om de aan verantwoordelijkheid gerelateerde problemen op een methodische manier te analyseren.

In zijn dissertatie schetst Ramírez Abarca zulke kaders. Hij zet een formele theorie op en onderzoekt vijf componenten van verantwoordelijkheid: agency, kennis, overtuigingen, intenties en verplichtingen. Het resultaat is een kader waarin hij causale, informatieve en motivationele verantwoordelijkheid onderscheidt.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
A.I. Ramirez Abarca
Proefschrift
Logics of Responsibility
Promotor(es)
Prof. dr. ir. J.M. Broersen
Co-promotor(es)
Dr. H.W.A. Duijf