20 september 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Afname onnodige chirurgie voor patiënten met vroegstadium darmkanker

Door de invoering van het bevolkingsonderzoek wordt dikke darmkanker (colorectaal carcinoom, CRC) veel vaker in een vroeg stadium (T1) gevonden. Patiënten bij wie dikke darmkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, kunnen vaak behandeld worden door het tumorweefsel tijdens een kijkonderzoek van de darm, endoscopisch, weg te halen. Als echter sprake is van uitzaaiing naar de lymfeklieren aan de buitenkant van de darmwand (bij 7-10% van de patiënten), dan volstaat deze behandeling niet en vindt een aanvullende operatie plaats.

Op dit moment is het niet goed mogelijk te voorspellen welke patiënten dit zijn, waardoor bij 85% van de chirurgische verwijzingen na operatie blijkt dat het niet nodig was geweest (geen lymfklieruitzaaiingen). Die operaties zijn onwenselijk, want een darmoperatie gaat altijd gepaard met reële risico’s voor de patiënt. Het doel van het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek - dat tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, genaamd de T1 CRC werkgroep - was om de diagnostiek en behandeling van patiënten met vroegstadium darmkanker te verbeteren.

Dit proefschrift laat zien dat het percentage onnodige chirurgie voor deze patiënten te verminderen is door tijdens de coloscopie systematisch een poliep te beoordelen op uiterlijke kenmerken om hiermee het risico op kanker in te schatten (optische diagnostiek) en dat we het aantal patiënten dat we opereren mogelijk met de helft terug kunnen brengen (van 65% naar 32%) als we naar kenmerken in de kanker kijken en die een weegfactor toekennen. Als laatste laat dit proefschrift zien dat het veilig is om af te zien van een chirurgische operatie als er geen slechte kenmerken in de kanker gezien worden.

Begindatum en -tijd
20 september 2018 16:15
Einddatum en -tijd
20 september 2018 17:15
Promovendus
Yara Backes
Proefschrift
Towards minimal invasive treatment of T1 colorectal cancer
Promotor(es)
Prof. dr. P.D. Siersemadr. L.M.G. Moonsdr. M.M. Lacle
Entree
Gratis