21 mei 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Advance Care Planning in Practice: Experiences of Patients and Healthcare Professionals

Voor mensen met gevorderde kanker gaat een periode van ziekte en behandeling vooraf aan het levenseinde. De medische behandeling en de zorg die patiënten ontvangen aan het einde van hun leven moet passend zijn en dus in overeenstemming met hun doelen en voorkeuren. Vroegtijdige zorgplanning is ontwikkeld om patiënten te ondersteunen bij het plannen van toekomstige medische behandeling en zorg.

Het blijkt dat patiënten, die hebben deelgenomen aan vroegtijdige zorgplanning, makkelijk spreken over wat voor hen goed leven is en waar ze op hopen. Onderwerpen die hen confronteren met fysieke achteruitgang en het levenseinde zijn moeilijker bespreekbaar. Terugkijkend geven patiënten aan de gesprekken helpend en informatief te vinden.

Zorgverleners zijn zich bewust van de belasting, maar zien de meerwaarde van vroegtijdige zorgplanning vooral omdat het perspectief van de patiënt bespreekbaar wordt. Wanneer zorgverleners vroegtijdige zorgplanningsgesprekken voeren aan de hand van een script, geven zij aan dat dit helpend is om ook de moeilijker onderwerpen te bespreken, maar tegelijk lastig omdat het script soms botst met hun gebruikelijke gespreksaanpak. Ervaring opdoen en training helpt hen om deze gesprekken zo te laten verlopen dat de patiënt een meerwaarde ervaart.

Een veel voorkomende opvatting is dat patiënten klaar moeten zijn voor een vroegtijdig zorgplanningsgesprek. Deze studie laat zien dat het ‘er klaar voor zijn’, niet als startpunt moet worden genomen. Belangrijker is om sensitief te zijn voor signalen van ’niet klaar zijn’ voor een onderwerp en te beseffen dat patiënten in staat zijn om het gesprek voort te zetten na een moeilijk onderwerp.

Begindatum en -tijd
21 mei 2019 16:15
Einddatum en -tijd
21 mei 2019 17:15
Promovendus
Marieke Zwakman
Proefschrift
Advance Care Planning in Practice: Experiences of Patients and Healthcare Professionals
Promotor(es)
Prof. J.J.M. van Delden Prof. A. van der Heide
Co-promotor(es)
Prof. M.C. Kars Prof. I. Korfage
Entree
Gratis