Promotie: A plug-and-play gradient insert for fast and silent MRI

Promotie van Edwin Versteeg

tot

De voornaamste beperking van MRI-scanners is de snelheid waarmee de beelden gemaakt worden. Deze beperking is relevant voor zowel de kliniek als fundamenteel brein onderzoek. In de kliniek, kan een MRI-onderzoek 30 minuten duren waarbij de patiënt stil moet blijven liggen terwijl de scanner luide geluiden maakt die voor ongemak en ongewenste beweging kunnen zorgen. Voor fundamenteel brein onderzoek zijn gedetailleerde beelden nodig met een hoge resolutie (< 1 mm). Het opnemen van deze beelden met een normale MRI-scanner gaat te traag en het sneller maken van de beeldopname wordt beperkt door de interactie van de MRI-scanner met de zenuwen in het menselijk lichaam door middel van zenuwstimulatie.

Zowel het luide geluid als de interactie met de zenuwen worden veroorzaakt door hetzelfde onderdeel van de MRI-scanner, namelijk de gradiëntspoelen. Het doel van dit proefschrift was om een nieuwe lokale gradiëntspoel te presenteren, een zogenaamde plug-and-play insert-gradiëntspoel.  Deze spoel kan gebruikt worden om het brein sneller en met een hogere resolutie af te beelden doordat deze minder interactie met de zenuwen heeft. Daarnaast laat dit proefschrift ook zien dat deze spoel gebruikt kan worden om het geluidsniveau van MRI-scans te reduceren door de stromen in de spoel ultrasoon te schakelen waardoor het geproduceerde geluid buiten het menselijk gehoorbereik komt te liggen. Ten slotte, laten we zien hoe deze spoel kan worden toegepast voor zowel anatomische als metabole beeldvorming in het brein.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
Edwin Versteeg
Proefschrift
A plug-and-play gradient insert for fast and silent MRI
Promotor(es)
prof. dr. D.W.J. Klomp
prof. dr. J. Hendrikse
Co-promotor(es)
dr. ir. J.C.W. Siero