tot

Promotie: A genetic view on the interior of the cell

In deze thesis staat beschreven hoe met behulp van haploide genetica verschillende processen in de celbiologie zijn bestudeerd. Na een algemene introductie over functionele genetica en een proces dat bekend staat als "tubuline detyrosinatie" volgt een hoofdstuk dat een nieuwe techniek beschrijft om genetische regulatoren van intracellulaire fenotypes te identificeren. Met behulp van deze techniek worden vervolgens de eerste enzymen die microtubuli detyrosineren gevonden. In een volgend hoofdstuk worden dezelfde techniek alswel vergelijkbare methoden gebruikt om nieuwe regulatoren van cholesterol homeostase te identificeren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Joppe Nieuwenhuis
Proefschrift
A genetic view on the interior of the cell
Promotor(es)
Prof. Brummelkamp
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig