8 maart 2018 van 10:45 tot 17:00

Lezingen, debat en uitreiking beurzen ROSANNA Fonds

Programma Internationale Vrouwendag

Op 8 maart organiseert de Universiteit Utrecht een programma rondom genderdiversiteit en emancipatie, bestaande uit lezingen door em.prof.dr. Anneke van Doorne-Huiskes (UU), drs. Lidwien Poorthuis (LNVH) en prof.dr. Anneke Smelik (RU); een debat en de jaarlijkse uitreiking van de beurzen van het Rosanna Fonds.

Deze dag is een coproductie van het Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht, het Rosanna-fonds en hoogleraren uit verschillende IOS-onderzoeksgroepen (Institutions for Open Societies). De hoogleraren die een bijdrage leveren aan het ochtendprogramma zijn actief binnen verschillende IOS-onderzoeksgroepen en behoren tot het kernteam van de hub 'gender en diversity'. Het middagprogramma is een initiatief van het Rosanna-fonds.

Programma
10.45 uur

Ontvangst met koffie

11.00 uur

Welkom door dagvoorzitter drs. Anne-Marie van Gijtenbeek, coördinator Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

11.05 uur

Lezing: ‘Geschiedenis en instituties van het Nederlandse emancipatiebeleid’ door em. prof. dr. Anneke van Doorne-Huiskes, mede-auteur van het boek ‘Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland’

11.45 uur

Lezing: ‘Emancipatiebeleid en de Nederlandse universiteiten: verleden, heden en toekomst’ door drs. Lidwien Poorthuis, coördinator Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

12.05 uur

Paneldiscussie met ochtendsprekers en prof. dr. Joop Schippers (UU) o.l.v. dagvoorzitter

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Opening middaggedeelte door Rosanna Fonds, U-fonds & UAF

14.00 uur

Lezing: ‘De macht van mode: kleding en identiteit’ door prof. dr. Anneke Smelik, hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen

15.00 uur

Q&A-sessie

15.15 uur

Uitreiking beurzen Rosanna Fonds in samenwerking met het U-Fonds en UAF

16.00 uur

8-maart-borrel

De voertaal van het programma is Nederlands.

Aanmelden

Toegang is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is in de thema’s gender en emancipatiebeleid is van harte welkom. Graag vooraf aanmelden. Een dagdeel bijwonen is uiteraard mogelijk.

Informatie over de sprekers en de lezingen

Em. prof. dr. Anneke van Doorne – Huiskes is als hoogleraar Sociologie verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar pensioen in 2006 was zij nog actief in verschillende bestuurlijke functies. Zij was mede-oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau VanDoorneHuiskes en partners. Haar wetenschappelijke interesses liggen op het terrein van arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken, met bijzondere aandacht voor de posities van vrouwen in Nederland en Europa.

Drs. Lidwien Poorthuis is senior beleidsadviseur bij het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en UU alumnus. Sinds oktober 2013 leidt zij het bureau van het LNVH en is daar o.a. verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Ze initieert en ondersteunt activiteiten die evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap bevorderen.

Prof. dr. Anneke Smelik is hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze redigeerde recentelijk Delft Blue to Denim Blue. Contemporary Dutch Fashion (2017): Materializing Memory in Art and Popular Culture (2017); en Thinking through Fashion. A Guide to Key Theorists (2016). Haar onderzoek gaat over mode, technologie, en duurzaamheid. Zie haar website voor meer informatie, interviews en artikelen.

In haar lezing verkent Anneke Smelik de dagelijkse verkleedpartij waarmee we onze (sekse-)identiteit vormgeven. Kleding is een expressie van onze identiteit. Elke ochtend als we voor de kledingkast staan, maken we keuzes hoe we voor de dag willen komen. Een bouwvakker kleedt zich anders dan een bankier, een kind kan kleren met verf- of eetvlekken dragen, een man zal in de regel geen rok of jurk aan trekken, de dokter herkennen we aan haar doktersjas, en een moslima aan haar hoofddoek. 

Prof. dr. Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt. De laatste jaren staat vooral onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers centraal. Daarnaast zet hij de lange onderzoekstraditie van de Universiteit Utrecht voort op het terrein van het onderzoek naar genderverschillen op de arbeidsmarkt. Hij is medeauteur van het boek 'Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland'.

Prof. dr. Rosi Braidotti is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Zij was tot 2016 directeur van het ‘Centre for the Humanities’ en daarvoor hoogleraar Vrouwenstudies (1988-2005). Als filosoof heeft zij talloze boeken in vele talen op haar naam staan. Daarnaast zet zij zich veelvuldig in voor vrouwenrechten. 

Informatie over het Rosanna Fonds

Het Rosanna Fonds is opgericht door Rosi Braidotti en Anneke Smelik om de loopbaan van kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers aan de Universiteit Utrecht te ondersteunen. Op 8 maart reiken zij in samenwerking met het U-Fonds en het UAF voor de tweede keer Rosanna-beurzen uit aan getalenteerde vrouwen .

Begindatum en -tijd
8 maart 2018 10:45
Einddatum en -tijd
8 maart 2018 17:00
Entree
Gratis