Profileringscursus Strafrecht (=VOL)

tot

De Profileringscursus Strafrecht bouwt voort op de (minor en) major Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA. De cursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht. Gedurende vijf bijeenkomsten (van 16.00 uur tot 21.00 uur) zal het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld worden.

Tijdens de opleiding wordt o.a. ruimschoots aandacht besteed aan:
• De positie van de raadsman en de strategische en ethische afwegingen waarvoor die gesteld kan worden;
• Het opstellen van adequate processtukken;
• De structuur en chronologie van het strafproces en de dagelijkse praktijk alsmede de wijze waarop deze elkaar kunnen beïnvloeden;
• Het wettelijk stelsel van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen en de praktische problemen die dit stelsel met zich meebrengt;
 

Doelgroep

De profileringscursus is bedoeld voor advocaten die alle verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten hebben afgerond en een of meer PO cursussen strafrecht hebben gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven.

De profileringscursus staat onder voorwaarden, te bepalen door de programmacoördinator, ook open voor advocaten die werkzaam zijn binnen andere rechtsgebieden, en de verplichte strafrechtelijke onderdelen van de Beroepsopleiding Advocatuur hebben afgerond.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Meer informatie en aanmelden