Van 25 september 2019 16:00 tot 27 november 2019 21:00

Profileringscursus Strafrecht

De Profileringscursus Strafrecht bouwt voort op de (minor en) major Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA. De cursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht.
Gedurende vijf bijeenkomsten (op woensdagen van 16.00 uur tot 21.00 uur) zal het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld worden.

De cursusdata voor de Profileringscursus voor 2019 zijn:
• Woensdag 25 september 2019
• Woensdag 9 oktober 2019
• Woensdag 30 oktober 2019
• Woensdag 13 november 2019
• Woensdag 27 november 2019

Tijdens de opleiding wordt o.a. ruimschoots aandacht besteed aan:

• De positie van de raadsman en de strategische en ethische afwegingen waarvoor die gesteld kan worden;
• Het opstellen van adequate processtukken;
• De structuur en chronologie van het strafproces en de dagelijkse praktijk alsmede de wijze waarop deze elkaar kunnen beïnvloeden;
• Het wettelijk stelsel van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen en de praktische problemen die dit stelsel met zich meebrengt;
• Het beslissingsschema van de art. 348 en 350 Sv;
• Het strafrechtelijk bewijsrecht;
• Belangrijke materieelrechtelijke leerstukken als daderschap, daderschap van de rechtspersoon, feitelijk leidinggeven en deelneming, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding;
• De factoren die een rol kunnen spelen in de beslissing over de op te leggen straf;
• De complementaire en afwijkende regels in de bijzondere strafwetgeving;
• Relevante rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Meer weten?

Meer informatie over deze cursus vind u op onze website.

Begindatum en -tijd
25 september 2019 16:00
Einddatum en -tijd
27 november 2019 21:00