6 juni 2018 van 12:45 tot 14:15

Promotie Erik Bijsterbosch

Professionaliseringsprogramma helpt docenten aardrijkskunde toetsen minder reproductiegericht te maken

Het onderzoek van Erik Bijsterbosch draagt bij aan de discussie hoe docenten geprofessionaliseerd kunnen worden om hun toetsing te veranderen. Naast de eerdergenoemde kenmerken is het daarbij belangrijk dat docenten voldoende tijd krijgen. Als laatste is het heel belangrijk dat de doelen, de inhoud en de toetsing van het onderwijs ook op nationaal niveau goed op elkaar afgestemd zijn. Dat lijkt in het aardrijkskundeonderwijs nog niet altijd het geval te zijn.

Evaluatie van een professionaliseringsprogramma over toetsing laat zien dat docenten in hun schoolexamens anders zijn gaan toetsen. Uit de literatuur is bekend dat docenten in hun toetsen relatief veel een beroep doen op de reproductie van kennis. Een analyse van schoolexamens aardrijkskunde op het vmbo laat hetzelfde beeld zien. Docenten die hebben deelgenomen aan het professionaliseringsprogramma gebruiken minder toetsitems die gericht zijn op reproductie. Het percentage toetsitems gericht op de reproductie van kennis daalde van 71 naar 42. De schoolexamens bevatten meer toetsitems waarbij leerlingen iets moeten begrijpen of toepassen.

Het professionaliseringsprogramma was ontworpen met het doel docenten te ondersteunen bij het maken van schoolexamens. Aangenomen werd dat docenten hun schoolexamens zouden veranderen als hun kennis en vaardigheden op het gebied van toetsing zouden toenemen, maar ook hun houding ten opzichte van toetsing zou veranderen. Het onderzoek laat zien dat docenten deze verandering in hun kennis, vaardigheden en houding op verschillende manieren hebben bereikt. Belangrijk hierbij is dat docenten reflecteren op de doelen van het onderwijs, hun toetsing afstemmen op deze doelen en gezamenlijk met elkaar de toetsen analyseren en bespreken.
 

Begindatum en -tijd
6 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
6 juni 2018 14:15
Promovendus
Erik Bijsterbosch
Proefschrift
Professional development of geography teachers with regard to summative assessment practices
Promotor(es)
Prof. dr. J.A. van der ScheeProf. dr. W.A.J.M. KuiperProf. dr. T. Béneker